Helpline

Zahraničný obchod

MENO FUNKCIA TELEFÓN E-MAIL
Michał Gosławski Riaditeľ pre zahraničné trhy –
koordinátor Skupiny Atlas

+48 42 631 88 06

+48 607 781 018

mgoslawski@atlas.com.pl

 

MENO FUNKCIA ŠTÁT TELEFÓN E-MAIL
Ing. Tomáš Pavlík Manažér pre zahraničné trhy

Slovensko, Česká republika

+420 737 159 677

t.pavlik@atlas.cz
Barbara Kończewska Manažér pre zahraničné trhy

Veľká Británia, Írsko

+48 42 631 8817

+48 667 771 730

bkonczewska@atlas.com.pl
Leszek Ułanowicz Manažér pre zahraničné trhy

Pobaltie, stredná Ázia

+48 87 565 4800

+48 609 035 853

lulanowicz@atlas.com.pl
Ivanna Kukhar Manažér pre zahraničné trhy

Ukrajina, Moldavsko, Benelux

+48 885 367 025

ikukhar@atlas.com.pl
Julia Ławrynowicz Špecialista zahraničného predaja

Veľká Británia

+48 601 979 822

jlawrynowicz@atlas.com.pl
Paulina Szymczak Špecialista zahraničného predaja

Írsko, južná Európa

+48 601 979 837

pszymczak@atlas.com.pl
Randa Pilarska

FOX Dekorator

Manažér pre zahraničné trhy

Všetky trhy

+48 609 692 407

rpilarska@atlas.com.pl