Helpline

samonivelačné anhydritové potery

ATLAS MMS 60 ATLAS MMS 60
Hybridný, samonivelačný poter
 • pre dlažbu, panely, dosky, kobercové a PCV krytiny
 • pre všetky typy miestností s podlahovým vykurovaním, vrátane vlhkých priestorov
 • vysoká tepelná vodivosť umožňuje zvýšiť účinnosť vykurovacieho systému
 • dokonale hladký povrch, bez potreby brúsenia
 • farba IQ – zmena farby umožňuje kontrolovať postup práce
ATLAS SAM 100 ATLAS SAM 100
rýchlo tvrdnúci, samonivelačný poter (5-30 mm)
 • anhydritovo - sadrový
 • vysoká pevnost v tlaku≥ 35,0 N/mm²
 • odolný voči koncentrovanému zaťaženiu
 • obmedzené zmrštenie- bez dilatácie do 50 m²
 • pod dlažbu, kobercové a PVC krytiny, parkety a panely
ATLAS SAM 200 ATLAS SAM 200
samonivelačný poter (25-60 mm)
 • dokonale hladký povrch, ktorý nevyžaduje brúsenie
 • pod dlažbu, kobercové krytiny, panely
 • bez dilatačných škár do 50 m²
 • dobrá tepelná vodivosť– ideálny na podlahové vykurovanie
 • pochôdznosť po 16 hodinách
ATLAS SAM 500 ATLAS SAM 500
rýchly, samonivelizačný poter (20-60 mm)
 • pod dlaždice, koberce, panely
 • rýchly účinok - pochôdznosť už po 6 hodinách
 • ideálny pre podlahové vykurovanie - dobre vedie teplo
 • obmedzené zmrašťovanie - bez dilatačných škár pre polia do 50 m²