Helpline

murovacie malty

 ATLAS KB-15 ATLAS KB-15
tenkovrstvová murovacia malta (šedá)
 • pre prvky z pórobetónu a plynobetónu
 • pre bloky, tehly, tvárnice
 • zabraňuje vzniku tepelných mostov
 • pevnosť v tlaku – kategória M-5
ATLAS SILMUR ATLAS SILMUR
murovacie malty na silikátové prvky
 • štyri verzie s rôznymi pevnosťami v tlaku
 • k dispozícii v bielej alebo šedej farbe
 • veľmi dobrá prídržnosť k murovacím prvkom
 • dobrá spracovateľnosť a tvárnosť
 • SILMUR M-15 – aj zimná verzia (do -10 °C)
 ATLAS MUROVACIA MALTA ATLAS MUROVACIA MALTA
klasická murovacia malta
 • pre keramické, betónové a silikátové prvky
 • vysoká elasticita
 • pevnosť v tlaku – minimalna: 5,0 N/mm²
 • na hrubé špáry 6-40 mm
 • spája prvky a vytvára pevný múr
 ATLAS MUROVACIA MALTA M10 ATLAS MUROVACIA MALTA M10
klasická murovacia malta
 • pre keramické, betónové a silikátové prvky
 • na hrubé škáry 6 - 40 mm
 • vysoká tvárnosť
 • pevnosť v tlaku ≥ 10,0 N / mm²
 • spája prvky a vytvára pevnú stenu
ATLAS MUROVACIA MALTA PRE KLINKER ATLAS MUROVACIA MALTA PRE KLINKER
murovacia malta s obsahom trasu
 • nespôsobuje výkvety soli
 • neznečisťuje tehlové povrchy
 • na báze filtrovaného kameniva
 • na murovanie a škárovanie