Helpline

lepidlá na sadrokartónové dosky

ATLAS BONDER+ ATLAS BONDER+
lepidlo na sadrokartónové dosky
  • veľmi dobrá prídržnosť k podkladu a povrchu sadro-kartónových dosiek
  • vysoká pevnosť spojenia medzi sadrokartónovými doskami a podkladom
  • vystužené vláknami - vysoká stabilita nalepenej dosky
  • lepenie sadrových tvárnic a sadrových dekoratívnych prvkov
  • vysoká tvárnosť uľahčujúca aplikáciu
Stiahnuté
ATLAS BONDER ATLAS BONDER
lepidlo na sadrokartónové dosky
  • veľmi dobrá prídržnosť k podkladu a povrchom sadrokartónových dosiek
  • vysoká tvárnosť počas lepenia dosiek
  • optimálna doba spracovania
  • vysoká pevnosť spoja