Helpline

Vzorkovník farieb

Farebná paleta, ktorá zobrazuje farby škárovacích hmôt, náterov, tenkovrstvových disperzií, mozaikových  omietok a omietok so štruktúrou dreva dostupných v systémoch ATLAS. Aplikácia poskytuje komplexné informácie o dostupnosti odtieňov v konkrétnej podskupine produktov, ako aj o možnostiach ich použitia na povrchy vystavené slnečnému žiareniu, napr. fasády domov. Zobrazuje tiež súčiniteľ odrazu rozptýleného svetla a farebný ekvivalent v palete RGB.

 

Prejdite do aplikácie  VZORKOVNÍK FARIEB:

Pattern of colours chart