Helpline

Terasy

5.1 Terasa nad vykurovanou miestnosťou

 PDF  DWG   

 

5.2 Terasa nad vykurovanou miestnosťou – detail napojenia stena/terasa

PDF DWG    

 

5.3 Terasa nad vykurovanou miestnosťou – plocha rímsy s detailmi profilu rímsy

PDF DWG    

 

5.4 Terasa nad vykurovanou miestnosťou – detail montáže zábradlia

PDF DWG   

 

5.5 Terasa nad vykurovanou miestnosťou – detail dilatačnej škáry

PDF DWG   

 

5.6 Terasa na úrovni terénu- variant s dodatočnou medzivrstvovou hydroizoláciou

PDF DWG   

 

5.7 Terasa na úrovni terénu – detail napojenia stena / terasa

PDF  DWG

 

5.8 Terasa na úrovni terénu s dodatočnou medzivrstvovou hydroizoláciou – detail napojenia stena / terasa
PDF DWG

 

5.9 Terasa na úrovni terénu – detail rímsy

PDF DWG

 

5.10 Terasa na úrovni terénu s dodatočnou medzivrstvovou hydroizoláciou – detail rímsy

PDF  DWG