Helpline

samonivelačné cementové potery

ATLAS SMS 80 ATLAS SMS 80
samonivelačný cementový poter (25 – 80 mm)
 • kontaktný, oddelený, plávajúci
 • pre zabudovanie podlahového vykurovania
 • pod dlažbu, panely, podlahové krytiny, epoxidové nátery
 • spracovateľnosť až 45 minút
ATLAS SMS 15 ATLAS SMS 15
rýchlo spracovateľná, samonivelačná stierka
 • pochôdznosť už 3 hodinách
 • lepenie dlažby už po 8 hodinách
 • pod dlažbu, panely, kobercové krytiny, parkety, epoxidové nátery
 • nízke lineárne zmrštenie
 • pre vyrovnávanie podkladov s podlahovým vykurovaním
ATLAS SMS 30 ATLAS SMS 30
rýchlo spracovateľný, samonivelačný poter
 • pochôdznosť už 3 hodinách
 • lepenie dlažby už po 18 hodinách
 • pod dlažbu, panely, kobercové krytiny, parkety, epoxidové nátery
 • nízke lineárne zmrštenie
 • pre vyrovnávanie podkladov s podlahovým vykurovaním
Stiahnuté
ATLAS POSTAR 100 (10-80 mm) ATLAS POSTAR 100 (10-80 mm)
samonivelačný cementový podklad (10-80 mm)
 • veľmi vysoká pevnosť v tlaku ≥ 50,0 N/mm²
 • pre sklady, výrobné haly, príjazdové cesty
 • obmedzené lineárne zmraštenie
 • samonivelačný – uľahčuje aplikáciu
 • pre ručné alebo strojové spracovanie