Helpline

Vápennocementové omietky

DOLINA NIDY VÁPENNOCEMENTOVÁ STIERKA DOLINA NIDY VÁPENNOCEMENTOVÁ STIERKA
  • VEĽMI ĽAHKO SPRACOVATEĽNÁ
  • DOKONALÉ KRYTIE NEROVNOSTI
  • VYROVNÁVA ŠTRUKTÚRU PODKLADU
  • DOKONALÁ PRE NÁTER
  • EFEKTÍVNE KRYTIE NÁTEROM