Helpline

Hybridné omietky

DOLINA NIDY THM DOLINA NIDY THM
hybridná sadrovocementová hmota
  • spája výhody sadrovej a cementovej omietky
  • najpevnejší povrch
  • odolná voči mikrotrhlinám