Helpline

Balkóny

4.1 Balkón so sklonom s izotermickým spojovacím prvkom

PDF DWG

  

4.2 Balkón so sklonom s izotermickým spojovacím prvkom

PDF DWG

 

4.3 Balkón obojstranne zateplený

PDF DWG

 

4.4 Balkón – variant s dodatočnou medzivrstvovou hydroizoláciou

PDF DWG

 

4.5 Detail balkóna – rímsa

PDF DWG 

 

4.6 Balkónová zateplená časť – prepojenie stena / balkón – detail

PDF DWG 

 

4.7 Zateplená časť balkóna – balkónové dvere – detail

PDF DWG 

 

4.8 Balkón s izotermickým spojovacím prvkom s dodatočným detailom medzivrstvovej hydroizolácie – balkónové dvere

PDF DWG