Helpline

Spoločenské aspekty

ATLAS csr-odpowiedzialnosc-spoleczna

Aktivity ATLAS ďaleko presahujú modernú a overenú produktovú ponuku. Dôvera Poliakov k nám je daná aj dôslednou stratégiou spoločensky zodpovedného podnikania. Medzi najdôležitejšie otázky tejto zodpovednosti patria.


Spoločenská zodpovednosť

CSR (CORPORATE SOCIÁL RESPONSIBILITY) – v roku 2013 ATLAS ako prvá poľská spoločnosť na výrobu stavebných materiálov zverejnil „Správu o spoločenskej zodpovednosti“, ktorá bola zároveň úvodnou správou obsahujúcou ukazatele z ekonomickej oblasti, životného prostredia, problematiky zamestnanosti, ľudských práv a tiež riadenia a zodpovednosti za produkt .

Ďalšia sociálna správa bola zverejnená v júni 2014 a obsahovala podrobné údaje o činnosti firmy v rozsahu CSR za predchádzajúci rok (2013).  Bol to výkaz činností v oblasti podnikateľského prostredia s dôrazom na poľské stavebníctvo, ochrany životného prostredia, charity a podpory miestnych iniciatív.

V apríli 2016 bola zverejnená Tretia správa o sociálnej zodpovednosti, ktorá sa týka aktivít skupiny ATLAS v rokoch 2014-2015. Táto správa opäť rozsiahlo rozoberá environmentálne a sociálne otázky činnosti spoločnosti. Okrem toho bola vykonaná analýza zmien vo vybraných, vykazovaných ukazovateľoch na štvorročnej báze, t. j. od začiatku vykazovania nefinančných údajov spoločnosťou  ATLAS.


ATLAS UMENIA 

Galéria súčasného umenia vo vlastníctve ATLAS, pôsobiaca v rokoch 2003-2017 v Lodži, rodnom meste spoločnosti. Bola patrónkou umelcov a predstaviteľov kultúry. ATLAS UMENIA sa dvakrát umiestnil na prvom mieste v rebríčku poľských súkromných galérií týždenníka Politika a pravidelne vystavoval diela popredných umelcov. V rokoch 2006–2017 mala galéria štatút verejno prospešnej organizácie.

 


NADÁCIA DOBROČINNOSTI ATLAS 

Od svojho založenia v roku 1996 darovala nadácia na charitatívne účely viac ako 66 miliónov zlotých. Nadácia podporuje núdznych a chudobných – najčastejšie sa jedná o poskytovanie pomoci dlhodobo chorým, ktorí si nemôžu dovoliť sami financovať svoju liečbu. Organizácia sa zapája aj do aktivít, ako je napr. pomoc pri povodniach.

 


ŠPORT

ATLAS podporuje špecialistov nielen na stavbách. Pomáha tiež tým, ktorí trávia celé dni na štadiónoch, ihriskách a tenisových kurtoch. Podporuje nadšencov, ktorí sa vďaka sile svojho charakteru, každodenným náročným  tréningom a láske k športu stali z amatérov profesionálnymi športovcami.

 

 


VZDELÁVANIE

Monika Wołkanin - Łódzkie Łabędzi 2016

Atlas od začiatku svojho pôsobenia na trhu realizuje vzdelávacie a školiace aktivity, ktoré sú zamerané predovšetkým na realizátorov, projektantov, architektov a predajcov. Ako firma zo stavebného oboru však investujeme nielen do profesionálov, ale aj do tých, ktorí dobrodružstvo so stavbou len začínajú.