Helpline

Společenské aspekty

ATLAS csr-odpowiedzialnosc-spoleczna

Aktivity ATLAS daleko přesahují moderní a ověřenou produktovou nabídku. Důvěra Poláků k nám je dána i důslednou strategií společensky zodpovědného podnikání. Mezi nejdůležitější otázky této odpovědnosti patří.


Společenská odpovědnost

CSR (CORPORATE SOCIÁL RESPONSIBILITY) – v roce 2013 ATLAS jako první polská společnost na výrobu stavebních materiálů zveřejnil „Zprávu o společenské odpovědnosti“, která byla zároveň úvodní zprávou obsahující ukazatele z ekonomické oblasti, životního prostředí, problematiky zaměstnanosti, lidských práv a také řízení a odpovědnosti za produkt .

Další sociální zpráva byla zveřejněna v červnu 2014 a obsahovala podrobné údaje o činnosti firmy v rozsahu CSR za předchozí rok (2013). Byl to výkaz činností v oblasti podnikatelského prostředí s důrazem na polské stavebnictví, ochrany životního prostředí, charity a podpory místních iniciativ.

V dubnu 2016 byla zveřejněna Třetí zpráva o sociální odpovědnosti, která se týká aktivit skupiny ATLAS v letech 2014-2015. Tato zpráva opět rozsáhle rozebírá environmentální a sociální otázky činnosti společnosti. Kromě toho byla provedena analýza změn ve vybraných, vykazovaných ukazatelích na čtyřleté bázi, tzn. j. od začátku vykazování nefinančních údajů společností ATLAS.


ATLAS SZTUKI (ATLAS UMĚNÍ)

Galerie současného umění ve vlastnictví ATLAS, působící v letech 2003-2017 v Lodži, rodném městě společnosti. Byla patronkou umělců a představitelů kultury. ATLAS UMĚNÍ se dvakrát umístil na prvním místě v žebříčku polských soukromých galerií týdeníku Politika a pravidelně vystavoval díla předních umělců. V letech 2006–2017 měla galerie statut veřejně prospěšné organizace.

 


NADACE DOBROČINNOSTI ATLAS

Od svého založení v roce 1996 darovala nadace pro charitativní účely více než 66 milionů zlotých. Nadace podporuje potřebné a chudé – nejčastěji se jedná o poskytování pomoci dlouhodobě nemocným, kteří si nemohou dovolit sami financovat svou léčbu. Organizace se zapojuje i do aktivit, jako je pomoc při povodních.

 


SPORT

ATLAS podporuje profesionály nejen na stavbách. Pomáhá také těm, kteří tráví celé dny na stadionech, hřištích a tenisových kurtech. Podporuje nadšence, kteří se díky síle svého charakteru, každodenním náročným tréninkem a lásce ke sportu stali z amatérů profesionálními sportovci.

 

 


VZDĚLÁVÁNÍ

Monika Wołkanin - Łódzkie Łabędzi 2016

Atlas od začátku svého působení na trhu realizuje vzdělávací a školící aktivity, které jsou zaměřeny především na zhotovitele, projektanty, architekty a prodejce. Jako firma ze stavebního oboru však investujeme nejen do profesionálů, ale i do těch, kteří dobrodružství se stavbou teprve začínají.