Helpline

Ochrana stěny

DEKORAČNÍ VOSK DEKORAČNÍ VOSK
prostředek zvýrazňující lesk a barvu
 • zvýrazňuje barvu
 • dodává lesk
 • chrání nátěr
DEKORATIVNÍ LAK DEKORATIVNÍ LAK
 • vytváří ochrannou vrstvu
 • snadná aplik ace štětcem nebo houbičk ou
 • odolný proti mytí
 • dvě varianty: barevná a bezbarvá
 • plní ochrannou, uzavírací a dek orativní funk ci
HYDROFOBNÍ LAK HYDROFOBNÍ LAK
pro impregnaci povrchu
 • chrání povrchy stěna stropů v místnostech s vysok ou vlhk ostí
 • snadno aplik ovatelný štětcem
 • odolný proti drhnutí
 • plní ochrannou, separační a dekorativní funkci