Helpline

O firmě

ATLAS je v současnosti největším výrobcem stavební chemie v Polsku a nesporným lídrem na polském trhu. Obchodní nabídka společnosti zahrnuje komplexní sortiment stavebních materiálů, které umožňují výstavbu nebo rekonstrukci bytových i veřejných budov a také průmyslových objektů. S více než 25letými zkušenostmi v oblasti vývoje, výroby a použití svých produktů je ATLAS schopen nabídnout stavební materiály, které poskytují nejvyšší kvalitu, spolehlivost a bezpečnost. V nabídce společnosti jsou produkty určené jak pro domácí kutily, tak pro profesionály hledající řešení složitých stavebních problémů.

 

Inovace

Společnost ATLAS byla založena v roce 1991 díky nadšení tří inženýrů z Lodže, kteří se rozhodli změnit tvář polského stavebního trhu nabídkou produktů, které se v té době těžko hledaly a vyžadovaly moderní technická řešení. Tak jako v prvních letech své činnosti, i dnes je posláním společnosti přinášet na trh inovativní stavební řešení, která usnadňují práci stavitelům a zvyšují komfort uživatelů budov. Vývoj produktů i technologií jejich výroby byly vždy primárním cílem činnosti společnosti ATLAS, významné místo v její struktuře proto zaujímají výzkumné laboratoře vybavené moderní technikou pro výzkum a testování. Na tvorbě nových, unikátních produktů pracují odborníci z oblasti chemie, chemické technologie a stavebnictví.

 

Partnerství

Nedílnou součástí činnosti společnosti ATLAS je komunikace a podpora stavitelů při řešení problémů, které se vyskytnou během stavebního procesu. Proto ATLAS, jako značka přátelská k zhotovitelům, již mnoho let vynakládá maximální úsilí k tomu, aby jim umožnil zvýšit si stavební kvalifikaci. Za tímto účelem pořádá četná školení vedená jedinečnými trenéry s dlouholetou stavební praxí, což spolu s faktem, že ATLAS sdružuje více než 100 000 zhotovitelů, umožňuje efektivní dialog, upevňování vztahů a výměnu stavebních zkušeností. Podpora společnosti ATLAS pro rozvoj kompetencí polských zhotovitelů, jako například poskytování školení, odborné technické poradenství, vydávání bezplatného časopisu „ATLAS Fachowca“ (Atlas Profesionála) a publikací v odborných časopisech, je jedním z prvků společensky zodpovědného podnikání.

 

Péče

Jako výrobce stavební chemie působí ATLAS s mimořádným respektem k životnímu prostředí. Možný dopad na životní prostředí se posuzuje a minimalizuje již ve fázi projektování výrobků. Dodavatelé surovin jsou vybíráni vědomě a zodpovědně. To zaručuje kvalitu a bezpečnost hotových výrobků. Hodnocení vlivu jednotlivých výrobků na životní prostředí společnost ATLAS předkládá mimo jiné i ve formě environmentálních prohlášení III typu, která poskytují projektantům, distributorům a investorům potřebné informace, což umožňuje trvale udržitelný návrh a výstavbu. Nadšení majitelů, podpořené nasazením lidí tvořících společnost, péčí o kvalitu nabízených produktů, neustálou podporou zhotovitelů i udržitelnými a zodpovědnými obchodními praktikami učinili z ATLASu jednu z nejsilnějších a nejznámějších polských značek. ATLAS je nepochybně synonymem kvality, spolehlivosti a profesionality, což potvrzuje i výjimečná znalost domácího stavebního trhu, který inspiruje nové trendy v oblasti inovativní stavební chemie.