Helpline

Integrovaný Systém Řízení

Integrovaný systém řízení ve společnosti ATLAS splňuje požadavky mezinárodních norem v oblasti managementu jakosti (ISO 9001), environmentálního managementu (ISO 14001), managementu bezpečnosti, ochrany zdraví na pracovišti (ISO 45001) a společenské odpovědnosti (ISO 26000).


Všechny procesy jsou neustále zdokonalovány v souladu s principem PDCA (Plan – Do – Check – Act, tj. plánovat – provádět – kontrolovat – jednat). Obecné cíle a směry rozvoje v jednotlivých oblastech činnosti organizace jsou definovány jako tzv. politiky. Tyto dokumenty, společné pro společnosti skupiny ATLAS, jsou jistým druhem nástrojů sloužících ke konsolidaci hlavních obchodních procesů, což má následně přispět k využívání synergií a zvyšování konkurenčních výhod.


Integrovaný manažérsky systém v spoločnosti ATLAS bol opakovane ocenený odborníkmi. V roku 2009 mu bol udelený Strieborný emblém, v rokoch 2012-2015 Zlatý emblém v najväčšej súťaži kvality v Poľsku – Highest Quality International, v kategórii „QI Order – manažment najvyššej kvality“.


Efektivnost našich manažerských aktivit je každoročně ověřována a potvrzena certifikáty DQS.

 

DQS certifikáty

DQS Polska sp. z o.o. je licencovaným certifikačním orgánem; je součástí skupiny DQS-UL, která má za úkol posuzovat shodu produktů a systémů s platnými normami a požadavky. DQS-UL působí na mezinárodním certifikačním trhu již více než 20 let. Patří do sítě IQNet.

ISO 9001

ATLAS ISO 9001 PL

ATLAS ISO 9001 DE

ATLAS ISO 9001 EN

ATLAS ISO 9001 RU

ISO 14001

ATLAS ISO 14001 PL

ATLAS ISO 14001 DE

ATLAS ISO 14001 EN

 ATLAS ISO 14001 RU