Helpline

Integrēta vadības sistēma

Atlas integrētās vadības sistēmas pamatā ir kvalitātes vadības (ISO 9001), vides pārvaldības (ISO 14001), arodveselības un drošības (ISO 45001) un sociālās atbildības (ISO 26000) starptautisko standartu prasības.


 

Visi procesi tiek nepārtraukti uzlaboti, kvalitātes vadības sistēmu balstot uz PDCA (angliski: Plan-Do-Check-Act; Deminga aplis) ciklu. Vispārējās iezīmes un attīstības virzienus atsevišķās organizācijas jomās nosaka tā saucamās politikas.  Šie dokumenti ir saistoši visiem Grupas Atlas uzņēmumiem, un ir sava veida vadības rīks, kas tiek izmantots galveno procesu nostiprināšanai, kas, savukārt, veicina sinerģijas izmantošanu un  konkurētspējas palielināšanu.

ATLAS integrētās vadības sistēmas darbību vairākkārt ir novērtējuši eksperti. 2009. gadā sistēmai tika piešķirta Sudraba emblēma, bet no 2012. līdz 2015. gadam Zelta emblēma lielākajā kvalitātes konkursā Polijā – augstākā kvalitāte Quality International kategorijā “QI Order – augstākās kvalitātes vadība”.

Mūsu vadības darbību efektivitāte katru gadu tiek pārbaudīta un apstiprināta ar sertifikātiem. DQS un IQNet. Turklāt 2014. gadā Atlas saņēma Autorizēta darbuzņēmēja sertifikātu.Sertifikāti DQS

DQS Polska Sp.z o.o. ir licencēta sertifikācijas iestāde; daļa no DQS-UL grupas, kuras uzdevums ir apstiprināt produktu un sistēmu atbilstību piemērojamajiem standartiem un prasībām.

DQS-LU starptautiskajā sertifikācijas tirgū darbojas jau vairāk nekā 20 gadus. Pieder IQNet tīklam.

 

ISO 9001

 ATLAS ISO 9001 PL

ATLAS ISO 9001 DE

ATLAS ISO 9001 EN

ATLAS ISO 9001 RU

 

ISO 14001

ATLAS ISO 14001 PL

ATLAS ISO 14001 DE

ATLAS ISO 14001 EN

ATLAS ISO 14001 RU

 

ISO 45001

ATLAS ISO 45001 PL

ATLAS ISO 45001 DE

ATLAS ISO 45001 EN

ATLAS ISO 45001 RU