piksel
Infolinia

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania, który funkcjonuje w firmie ATLAS spełnia wymagania norm międzynarodowych z zakresu zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001), odpowiedzialności społecznej (ISO 26000) oraz standardu brytyjskiego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy (BS OHSAS 18001).

Wszystkie procesy są ciągle doskonalone zgodnie z zasadą PDCA (Plan − Do − Check − Act, czyli planuj − wykonaj − sprawdź − działaj). Ogólne cele i kierunki rozwoju w poszczególnych obszarach funkcjonowania  organizacji określają tzw. polityki.  Dokumenty te, wspólne dla spółek Grupy ATLAS, są swego rodzaju narzędziem zarządczym wykorzystywanym w celu konsolidacji głównych procesów biznesowych, co w konsekwencji ma przyczynić się do wykorzystania synergii i zwiększenia przewag konkurencyjnych.

Zintegrowany System Zarządzania funkcjonujący w firmie ATLAS był wielokrotnie doceniony przez ekspertów.  W 2009 roku został uhonorowany Srebrnym Godłem, natomiast w latach 2012 − 2015 Złotym Godłem w największym konkursie jakościowym w Polsce – Najwyższa Jakość Quality International, w kategorii „QI Order – zarządzanie najwyższej jakości”.

Skuteczność naszych działań w zakresie zarządzania jest co roku weryfikowana i poświadczana certyfikatami DQS oraz IQNet.

Certyfikaty IQNet

IQNet jest międzynarodową siecią skupiającą najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów, obecną w ponad 150 krajach świata.

  • Certyfikat IQNet jest międzynarodowym paszportem uznawanym niemal na całym świecie
  • Certyfikat IQNet ułatwia wejście na rynki zagraniczne.

 

IQNet CERTYFICATE

atlas_iqnet_062002-um15_en_ certyficate ISO 14001:2015 Environmental Management System

 atlas_iqnet_062002-um15_en_ certyficate ISO 14001:2015 Environmental Management System  ATLAS IQNet Certificate ISO 14001 : 2015

 

 

 

 


atlas_iqnet_062002-qm08_en_ Quality Management System ISO 9001:2015

 

ATLAS IQNet_062002-QM08_EN ISO 9001:2015 Quality Management SystemATLAS IQNet Certificate ISO 9001:2015atlas_iqnet_062002-bsoh_en_ BS OHSAS 18001 : 2007 Occupational Health and Safety Management System

ATLAS IQNet BS OHSAS 18001 : 2007ATLAS IQNet BS OHSAS 18001 : 2007Certyfikaty DQS

DQS Polska sp.z o.o. jest licencjonowaną jednostką certyfikującą; stanowi część grupy DQS-UL, która ma za zadanie potwierdzanie zgodności produktów i systemów z obowiązującymi normami i wymaganiami. DQS-UL już ponad 20 lat działa na międzynarodowym rynku certyfikacji. Należy do sieci IQNet.

 

ATLAS ISO 14001 : 2015 System Zarządzania  ŚrodowiskowegoATLAS ISO 14001 : 2015 System Zarz ą dzania  ŚrodowiskowegoATLAS ISO 14001 : 2015 PL

 

 

 

 

 

 

 

ATLAS BS OHSAS 18001: 2007 System Zarządzania bezpieczeństwem i Higieną pracyATLAS BS OHSAS 18001:2007 System Zarządzania bezpieczeństwem i Higieną pracyATLAS BS OHSAS 18001:2007 PL

 

 

 

 

 

 

 

ATLAS ISO 9001: 2015 System Zarządzania JakościąATLAS ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakoscią ATLAS ISO 9001:2015 PL

 

 

 

 

 

 

 

do góry

ATLAS ISO 14001:2015

ATLAS ISO 14001 : 2015ATLAS ISO 14001 : 2015 EN

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLAS BS OHSAS 18001:2007

ATLAS BS OHSAS18001:2007ATLAS BS OHSAS 18001: 2007 EN

 

 

 

 

 

 

 

ATLAS ISO 9001:2015

ATLAS ISO 9001:2015 ATLAS ISO 9001: 2015 EN

 

 

 

 

 

do góry


ATLAS ISO 14001:2015

ATLAS ISO 14001:2015ATLAS ISO 14001: 2015 DE

 

 

 

 

 

 

 

ATLAS BS OHSAS 18001:2017

ATLAS BS OHSAS 18001:2007ATLAS BS OHSAS 18001:2007 DE

 

 

 

 

 

 

 

ATLAS ISO 9001:2015ATLAS ISO 9001:2015ATLAS ISO 9001:2015 DE

 

 

 

 

 

 

do góry


ATLAS ISO 14001:2015 ATLAS ISO 14001:2015ATLAS ISO 14001: 2015 RU 

 

 

 

 

 

 

 

ATLAS BS OHSAS 18001:2007ATLAS BS OHSAS 18001:2007ATLAS BS OHSAS 18001:2007 RU

 

 

 

 

 

 

 

ATLAS ISO 9001:2015ATLAS ISO 9001:2015ATLAS ISO 9001:2015  RU

 

 

 

 

 

 

do góry