piksel
Infolinia

system renowacji ścian tynkowanych

OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO
 • do wykonywania obrzutki przed zastosowaniem tynków renowacyjnych
 • nadaje wysoką przyczepność na zawilgoconych i zasolonych podłożach
 • odporna na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie
 • stos kruszywowy: 0 - 2 mm
TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP
 • do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych
 • posiada bardzo wysoki stopnień porowatości
 • na podłoża o średnim i wysokim stopniu zasolenia
 • stanowi warstwę wyrównującą
 • stos kruszywowy: 0 – 1,2 mm
TYNK RENOWACYJNY TR TYNK RENOWACYJNY TR
 • zapewnia doskonałą paroprzepuszczalność tynku
 • umożliwia swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża
 • tynk uniwersalny - może być stosowany bezpośrednio na podłoże
 • na podłoża o niskim lub średnim stopniu zasolenia
 • stos kruszywowy 0 - 1,2 mm
SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS
 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach z cegły, kamienia naturalnego, betonu, tynku cementowo-wapiennego oraz tynku renowacyjnego
 • pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię
 • wysoka odporność na mikropęknięcia
 • zawiera specjalne mikrowłókna wzmacniające strukturę materiału
 • bardzo drobne uziarnienie (kruszywo do 0,2 mm)
TYNK RENOWACYJNY BIAŁY TR-B TYNK RENOWACYJNY BIAŁY TR-B
 • tynk w kolorze starej bieli
 • zapewnia doskonałą paroprzepuszczalność tynku
 • umożliwia swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża
 • tynk uniwersalny - może być stosowany bezpośrednio na podłoże
 • na podłoża o niskim lub średnim stopniu zasolenia
 • stos kruszywowy 0 - 1,2 mm
SZPACHLA RENOWACYJNA GRUBOZIARNISTA TSG SZPACHLA RENOWACYJNA GRUBOZIARNISTA TSG
 • do wygładzania powierzchni wcześniej wykonanych tynków
 • pozwala uzyskać powierzchnię charakterystyczną dla tynków historycznych
 • wysoka odporność na mikropęknięcia
 • zawiera specjalne mikrowłókna wzmacniające strukturę materiału
 • stos kruszywowy: 0 - 1,0 mm
GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG
 • na bazie mączki dolomitowej
 • umożliwia uzyskanie idealnie gładkich powierzchni
 • do wewnątrz i na zewnątrz do wygładzania powierzchni ścian oraz odlewów, rzeźb i detali architektonicznych
 • stos kruszywowy: 0 - 0,1 mm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW
 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach z cegły, kamienia naturalnego, betonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowo-wapiennego
 • tynk elastyczny
 • duża odporność na powstawanie rys i spękań
 • zawiera wapno
 • stos kruszywowy: 0 - 2 mm
TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC
 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i wapienno-cementowymi
 • do stosowania na surowych podłożach mineralnych - na powierzchniach z cegły lub kamienia naturalnego
 • odporny na spękania i o wysokiej elastyczności
 • zawiera wapno
 • stos kruszywowy: 0 - 1 mm
TYNK SZLACHETNY CYKLINOWANY TCL TYNK SZLACHETNY CYKLINOWANY TCL
 • do wykonywania dekoracyjnych, historycznych wypraw tynkarskich
 • do stosowania na surowych powierzchniach z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, na tynku cementowym, cementowo-wapiennym i renowacyjnym
 • na indywidulane zamówienie istnieje możliwość wykonania tynku barwionego w masie, tynku kamiennego lastryko oraz dodania płatków miki
 • stos kruszywowy 0 - 3 mm
SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM DROBNOZIARNISTA TSW SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM DROBNOZIARNISTA TSW
 • do wykonywania warstwy wykończeniowej na otynkowanych powierzchniach pokrytych wyprawami wapiennymi i cementowymi
 • na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL)
 • zawiera tras
 • posiada jasny i równomierny kolor (stara biel)
 • wysoka odporność na pęknięcia
 • zawiera mikrowłókna ograniczające wystąpienie rys skurczowych
 • stos kruszywowy do 0,2 mm
TYNK CZYSTOWAPIENNY Z TRASEM TWT TYNK CZYSTOWAPIENNY Z TRASEM TWT
 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i wapienno-cementowymi
 • optymalnie dobrane parametry wytrzymałościowe
 • na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL)
 • nie zawiera cementu
 • zawiera tras, który ogranicza możliwość wystąpienia wykwitów na powierzchni tynku
 • stos kruszywowy do 1,0 mm
SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM GRUBOZIARNISTA TSGW SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM GRUBOZIARNISTA TSGW
 • na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL)
 • zawiera tras
 • posiada jasny i równomierny kolor (stara biel)
 • wysoka odporność na pęknięcia
 • zawiera mikrowłókna ograniczające wystąpienie rys skurczowych
 • stos kruszywowy do 1,0 mm
RENOWACYJNA SZPACHLA KONTAKTOWA TK RENOWACYJNA SZPACHLA KONTAKTOWA TK
 • na bazie białego spoiwa hydraulicznego
 • posiada jasny i równomierny kolor (stara biel)
 • do stosowania na otynkowanych powierzchniach, pokrytych wyprawami wapiennymi i cementowymi, a także na podłoża betonowe
 • stos kruszywowy do 0,8 mm
TRASOWA ZAPRAWA KLEJĄCA BIAŁA TZK-B TRASOWA ZAPRAWA KLEJĄCA BIAŁA TZK-B
 • super elastyczna, średniowarstwowa (2-10 mm) zaprawa klejąca
 • do stosowania na trudne, krytyczne podłoża oraz ogrzewanie podłogowe
 • do stosowania na podłoża narażone na silne zawilgocenie
 • charakteryzuje się bardzo dużą przyczepnością do podłoża
 • zawiera tras