Infolinia

Narzędzia i serwis

Przekonaj się, że budowa i remont mogą być dużo łatwiejsze. 

Skorzystaj z prostych w obsłudze i funkcjonalnych aplikacji lub pobierz pliki, które ułatwią Twoją pracę.


Wzornik kolorów 

Aplikacja WZORNIK KOLORÓW oferuje wybór koloru: farb elewacyjnych, tynków, w tym tynków mozaikowych, tynków imitujących drewno, a także fug i silikonów.   

 

 

 

Katalog Nakładów Rzeczowych – KNR

KATALOG NAKŁADÓW RZECZOWYCH  ułatwia wyliczenie wartości inwestycji oraz pomaga określić wydatki związane z technologią robót. Dzięki niemu można ustalić nakłady robocizny, materiałów i sprzętu.

 

 

 

Biblioteka kolorów i materiałów 

BIBLIOTEKI KOLORÓW I MATERIAŁÓW pozwala zaimportować zestaw kolorów i faktur tynków oraz kolorów farb ATLAS. Narzędzie to przeznaczone jest do projektowania graficznego przy użyciu programów Auto CAD i Archi CAD.

 

 

 

Detale projektowe

DETALE PROJEKTOWE  przeznaczone są dla projektantów jako pomoc przy sporządzaniu dokumentacji projektowej. Bazują na najbardziej aktualnym stanie wiedzy w danym zagadnieniu.