Infolinia

Pigmenty żółte

ATLAS COLOR SY-020 ATLAS COLOR SY-020
żółty, upłynniony pigment do betonu na bazie tlenków żelaza
  • żółty, upłynniony pigment do betonu i zapraw
  • na bazie tlenków żelaza
  • dokładnie zdyspergowany
  • zwiększona odporność na sedymentację
ATLAS COLOR SY-021 ATLAS COLOR SY-021
żółty, upłynniony pigment do betonu na bazie tlenków żelaza
  • żółty, upłynniony pigment do betonu i zapraw
  • na bazie tlenków żelaza
  • dokładnie zdyspergowany
  • zwiększona odporność na sedymentację