Infolinia

Odpowiedzialność społeczna

Raport Odpowiedzialności Społecznej Grupy ATLAS

Grupa ATLAS jest w Polsce liderem nie tylko w zakresie udziałów na rynku chemii budowlanej, wielkości produkcji, ale także w zakresie społecznego raportowania.

Raport Odpowiedzialności Społecznej jest częścią procesu tworzenia strategii Grupy ATLAS, implementacji planów działania i oceny wyników. W raporcie znajdziemy podstawowe informacje dotyczące Grupy ATLAS i tworzących ją podmiotów gospodarczych, najistotniejsze działania związane z rolą firmy jako producenta materiałów budowlanych i jako pracodawcy, a także opis aktywności na polu społecznego zaangażowania.

Raport społeczny za lata 2014 i 2015 przygotowany został zgodnie z najnowszymi wytycznymi do raportowania w kwestii zrównoważonego rozwoju niezależnej międzynarodowej organizacji Global Reporting Initiative (GRI G4).

Treść raportowanych wskaźników została zweryfikowana przez zewnętrzną, niezależną jednostkę – Pricewaterhouse Coopers sp. z o.o., a poprawność umieszczenia wybranych wskaźników w raporcie została dodatkowo sprawdzona przez GRI w usłudze „Materiality Disclosures Service”.

Raport Odpowiedzialności Społecznej Grupy ATLAS jest zgodny z już funkcjonującymi i planowanymi zmianami legislacyjnymi w Unii Europejskiej, w tym w szczególności z „Dyrektywą o ujawnianiu pozafinansowych danych przez firmy działające na terenie Unii Europejskiej”.

 

Raporty do pobrania 

 

ATLAS Raport Odpowiedzialności Społecznej 2016-2017

PDF PL

ATLAS Raport Odpowiedzialności Społecznej 2014-2015

PDF PL           PDF EN


ATLAS Raport Odpowiedzialności Społecznej 2013

PDF PL

ATLAS Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012

PDF PL           PDF EN

do góry

 Zrównoważony rozwój

Działalność człowieka zawsze miała wpływ na środowisko, różne był jedynie sposoby i zakres tego oddziaływania. Postęp wymagał korzystania z zasobów, ale często bieżące potrzeby były zaspokajane w sposób nieprzemyślany, szkodliwy dla środowiska lub wręcz rabunkowy. Próbą przeciwdziałania tej niekorzystnej tendencji jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, zapisana w kluczowych dokumentach zarówno ONZ jak i Unii Europejskiej. Zrównoważony rozwój polega na dążeniu do zachowania optymalnej równowagi pomiędzy oczekiwaniami ludzi, aspektami ekonomicznymi i potrzebami środowiska. Celem takiego postępowanie jest zapewnienie wzrostu gospodarczego w celu zaspokajania potrzeb ludzi, ale z poszanowaniem i ochroną środowiska naturalnego.

Firma ATLAS od lat zaangażowana jest w realizację zasad zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest oferowanie nowoczesnych materiałów budowlanych, które mogą służyć do budowy ciepłych, komfortowych i bezpiecznych dla mieszkańców budynków. Dążymy również do tego aby produkowane przez nas wyroby spełniały najwyższe standardy jakościowe, zapewniały wysoką trwałość i były powszechnie dostępne dla wszystkich konsumentów, poprzez szeroką dystrybucję i przystępną dla polskiego konsumenta cenę. Jednocześnie dbamy, aby produkcja odbywała się w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska, dlatego minimalizujemy wpływ procesów produkcyjnych na środowisko.

do góry