Infolinia
SYSTEM ATLAS ROKER - według wymagań krajowych

SYSTEM ATLAS ROKER - według wymagań krajowych

System ociepleń z wełną mineralną - Krajowa Aprobata Techniczna

SYSTEM ATLAS ROKER - według wymagań krajowych

Najważniejsze cechy

  • właściwości przeciwpożarowe i akustyczne
  • wysoka paroprzepuszczalność
  • odporność na rozwój grzybów, alg
na ściany na ściany
na zewnątrz na zewnątrz

Opis

System przeznaczony jest do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Może być stosowany zarówno na powierzchniach otynkowanych, jak i na murach surowych, wykonanych z cegły i bloczków (ceramicznych, wapienno-piaskowych, kamiennych, z betonu komórkowego i betonu (monolitycznego lub w postaci prefabrykatu). Wymagany w budynkach wysokich, powyżej 25 m. Do ociepleń przy użyciu wełny mineralnej – zarówno z płyt fasadowych jak i z płyt lamelowych.

REKOMENDOWANE ZESTAWY:
• ZESTAW DYFUZYJNY ATLAS
• ZESTAW DEWELOPERSKI ATLAS.

Główne właściwości

  • wysoka odporność na działanie UV – trwałość kolorów
  • naturalna trwałość elewacji

ELEMENTY SYSTEMU

do góry

ELEMENTY SYSTEMU ATLAS ROKER

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób budowlanym, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są
w jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowania tzw. składanek czyli stosowanie wyrobów nie objętych aprobata techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.

Zgodnie z treścią Aprobaty Technicznej ITB, w systemie ATLAS ROKER mogą być stosowane wyroby zgodnie z poniższym wykazem.

 

Mocowanie izolacji cieplnej – podstawowe

 

zaprawa klejąca ATLAS ROKER U

zaprawa klejąca ATLAS ROKER W

zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-50

Wyroby do izolacji cieplnej

 

płyty z wełny mineralnej o parametrach określonych w Aprobacie Technicznej systemu ATLAS ROKER

Mocowanie izolacji cieplnej

 

Łączniki mechaniczne o parametrach określonych w Aprobacie Technicznej systemu ATLAS ROKER

Warstwa zbrojona

 

zaprawa klejąca ATLAS ROKER U wraz z siatką z włókna szklanego ATLAS 150 lub ATLAS 165

zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-50 wraz z siatką z włókna szklanego ATLAS 150 lub ATLAS 165

Warstwa zewnętrzna

 

Tynki cienkowarstwowe ATLAS CERMIT (mineralny) + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST

Cienkowarstwowy TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX

Cienkowarstwowy TYNK SILIKONOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX

Farba ATLAS SALTA

Farba ATLAS SALTA S

Farba ATLAS SALTA N