Infolinia

Unia Europejska

17/11/2017
/

Budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy ATLAS w Zgierzu

Budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Atlas w Zgierzu Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”