Infolinia

Unia Europejska

18/05/2023
/

Opracowanie podkładu podłogowego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz obniżonym śladzie węglowym

Firma ATLAS sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Opracowanie podkładu podłogowego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz obniżonym śladzie węglowym” współfinansowanego...
16/02/2023
/

Firma ATLAS sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładów produkcyjnych Atlas sp. z o.o.” współfinansowanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Metryka projektu: Nazwa funduszu Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Nazwa zadania Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Dofinansowanie 80 000,00 zł Całkowita wartość zadania 155 093,16 zł…
28/01/2022
/

Opracowanie uniwersalnego spoiwa cementowego do produkcji samopoziomujących podkładów podłogowych przygotowywanych na bazie niestandaryzowanych kruszyw dostępnych lokalnie.

Firma ATLAS sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Opracowanie uniwersalnego spoiwa cementowego do produkcji samopoziomujących podkładów podłogowych przygotowywanych na bazie niestandaryzowanych kruszyw dostępnych lokalnie”.  współfinansowanego ze środków Europejskiego…
18/01/2022
/

OPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH TYNKÓW APLIKOWANYCH MECHANICZNIE NA BAZIE SPOIW MIESZANYCH

Firma ATLAS sp. z o.o. w dniu 1 stycznia 2022 roku przystąpiła do realizacji projektu pt.:  „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych tynków aplikowanych mechanicznie na bazie spoiw mieszanych”.
23/02/2021
/

Opracowanie innowacyjnej domieszki chemicznej umożliwiającej zastąpienie popiołu lotnego przez pyły mineralne, w tym trudno zbywalne frakcje amfibolitu, w produkcji betonowych elementów wibroprasowanych.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania domieszki chemicznej, umożliwiającej zastąpienie w składzie betonu popiołu lotnego, pyłami powstającym podczas kruszenia skał twardych.
27/04/2020
/

Opracowanie innowacyjnego systemu ociepleń ETICS, z wykorzystaniem materiałów termoizolacyjnych nowej generacji, o niskim śladzie węglowym i zminimalizowanym oddziaływaniu środowiskowym

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w celu opracowania innowacyjnego systemu ociepleń ETICS o niskim śladzie węglowym i zminimalizowanym oddziaływaniu środowiskowym. Główny składnik opracowanego…
02/09/2019
/

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania materiałowego…

„Opracowanie innowacyjnego rozwiązania materiałowego pozwalającego na zastosowanie materiałów termoizolacyjnych o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych w jednym złożonym systemie ociepleń”. 
05/04/2019
/

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych tynków gipsowych o zwiększonej wodoodporności…

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych tynków gipsowych o zwiększonej wodoodporności...
27/07/2017
/

Projekt pt.: Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy ATLAS (woj. łódzkie)

Celem projektu jest rozwój infrastruktury B+R firmy ATLAS, realizowany poprzez rozbudowę istniejącego budynku biurowego w Łodzi...