Infolinia

Aspekty społeczne

ATLAS csr-odpowiedzialnosc-spolecznaDziałania ATLASA wykraczają daleko poza nowoczesną i sprawdzoną ofertę  produktową. Zaufanie, którym darzą nas Polacy, to także zasługa spójnej strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu. Najważniejsze obszary tej odpowiedzialności, to przede wszystkim:

 

 

Odpowiedzialność społeczna

CSR  (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) – w 2013 roku firma ATLAS, jako pierwsze polskie przedsiębiorstwo z branży produkcji materiałów budowlanych, opublikowała Raport Odpowiedzialności Społecznej, będący jednocześnie raportem otwarcia, zawierający wskaźniki dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych, zatrudniania, praw człowieka oraz zarządzania i odpowiedzialności za produkt.

Kolejny raport ukazał się w czerwcu 2014 roku i zawierał szczegółowe informacje dotyczące działalności firmy w zakresie CSR w roku poprzedzającym (2013). Było to zestawienie działań podejmowanych na rzecz polskiego budownictwa, ale także troski o środowisko, pomocy potrzebującym i wspierania lokalnych inicjatyw.

Trzeci Raport Odpowiedzialności Społecznej, obejmujący działalność Grupy ATLAS w latach 2014 – 2015 ukazał się w kwietniu 2016 roku. W raporcie tym po raz kolejny szeroko omówiono kwestie środowiskowe i społeczne działalności spółki. Ponadto podjęto się analizy zmian wybranych, raportowanych wskaźników w ujęciu czteroletnim tj. od początku raportowania danych pozafinansowych przez firmę ATLAS.

do góryFundacja Dobroczynności ATLAS

Od czasu powstania w 1996 roku fundacja przekazała na działania pomocowe ponad 66 mln złotych. Organizacja wspiera osoby potrzebujące – najczęściej przewlekle chore, które nie są w stanie samodzielnie finansować leczenia. Instytucja angażuje się także w działania interwencyjne, takie jak pomoc powodzianom.
Więcej o Fundacji Dobroczynności ATLAS

do górySport

ATLAS wspiera fachowców, ale nie tylko na budowach. Wspiera także tych, którzy spędzają całe dnie na stadionach, boiskach i kortach tenisowych. Pasjonatów, którzy dzięki sile charakteru, duchowi walki, codziennym treningom i miłości do sportu – stali się profesjonalistami.
Więcej o wspieranych sportowcach

 

do góryEdukacja

Monika Wołkanin - Łódzkie Łabędzi 2016

Działania edukacyjne i szkoleniowe Atlas prowadzi od początku swojej obecności na rynku, są one kierowane przede wszystkim do wykonawców, projektantów i architektów oraz sprzedawców. Jednakże, jako firma z branży budowlanej inwestujemy nie tylko w wykonawców, ale także w tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z budowlanką.

Więcej o działaniach edukacyjnych

 

do góry