Infolinia

Rekrutacja krok po kroku

Złożenie aplikacji

Wszystkie przesłane do nas aplikacje trafiają do specjalistów zajmujących się rekrutacją. Dokumenty są analizowane pod kątem profilu zawodowego kandydatów i spełniania wymagań zamieszczonych w ofercie. W procesie selekcji dokumentów jesteśmy obiektywni i gwarantujemy poufność.Rozmowa kwalifikacyjna

Jeżeli Twoja aplikacja została rozpatrzona pozytywnie, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa umożliwi nam uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat Twojej wiedzy, doświadczenia i kompetencji, a Tobie pozwoli na lepsze zapoznanie się z charakterem pracy. Rozmowę rekrutacyjną prowadzi przedstawiciel Działu Personalnego wraz z potencjalnym przełożonym. Najlepsi kandydaci wyłonieni w tym etapie są zapraszani na kolejną rozmowę kwalifikacyjną z udziałem potencjalnego przełożonego oraz dyrektora wyższego szczebla.

 

Zakończenie rekrutacji

Niezależnie od wyniku rekrutacji i podjętej przez nas decyzji, wszyscy kandydaci, którzy uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych, otrzymują telefoniczną informację zwrotną o ich wynikach.