piksel
Infolinia

Dokumenty towarzyszące wyrobowi

Dokumentacja Techniczna zapewnia szybki i łatwy dostęp do wszystkich publikowanych dokumentów odniesienia dla produktów ATLAS. Znaleźć tu można alfabetyczne zestawienia takich dokumentów jak Karty Techniczne, Deklaracje właściwości użytkowych, Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Atesty Higieniczne itp. Inny dostęp do dokumentów odniesienia możliwy jest z poziomu Katalogu Produktów - w tym przypadku przy każdym produkcie znajduje się komplet dokumentacji jego dotyczącej.

KARTA TECHNICZNA EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA Aprobata ITB / Krajowa Ocena Techniczna Zagraniczne Dokumenty Odniesienia Certyfikat ETA Certyfikat KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja Środowiskowa Pozwolenie na obrót produktem biobójczym KARTA CHARAKTERYSTYKI Atest PZH Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej

ATLAS

do góry
Wczytaj więcej

DOMIESZKI DO BETONU

do góry
Wczytaj więcej