piksel
Infolinia

FOX DEKORATOR

Dokumentacja Techniczna zapewnia szybki i łatwy dostęp do wszystkich publikowanych dokumentów odniesienia dla produktów ATLAS. Znaleźć tu można alfabetyczne zestawienia takich dokumentów jak Karty Techniczne, Deklaracje właściwości użytkowych, Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Atesty Higieniczne itp. Inny dostęp do dokumentów odniesienia możliwy jest z poziomu Katalogu Produktów - w tym przypadku przy każdym produkcie znajduje się komplet dokumentacji jego dotyczącej.

KARTA TECHNICZNA EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA Aprobata ITB / Krajowa Ocena Techniczna OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Certyfikat Zagraniczne Dokumenty Odniesienia KARTA CHARAKTERYSTYKI Atest PZH Deklaracja Środowiskowa Pozwolenie na obrót produktem biobójczym Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej