Infolinia

Systemy ociepleń

 

Systemy ociepleń ATLAS

 

1.1.1  System ociepleń ATLAS ETICS na bazie izolacji z EPS i XPS

PDF DWG 

 

1.1.2.  System ociepleń ATLAS ETICS PLUS na bazie izolacji z EPS i XPS 

PDF DWG 

 

1.1.3.  System ociepleń ATLAS ROKER na bazie płyt z wełny mineralnej 

PDF DWG

 

1.1.4.  System ociepleń ATLAS CERAMIK z okładziną z płytek ceramicznych

PDF DWG

 

1.1.5.  System ociepleń stropów garaży podziemnych ATLAS ROKER G

PDF DWG

 

1.1.6 System renowacji istniejących systemów ociepleń ATLAS RENOTER

PDF DWG 

 do góry

Systemy ociepleń – układ płyt i siatki

 

1.2.1.  Układ płyt i kołkowania dla płyt EPS i XPS – przykład

PDF  DWG 

 

1.2.2.  Układ płyt i kołkowania dla płyt fasadowych z wełny mineralnej – przykład

PDF DWG

 

1.2.3.  Układ płyt i kołkowania dla płyt lamelowych z wełny mineralnej – przykład

PDF DWG

 

1.2.4.  Układ siatek zbrojących wokół otworów – przykład

PDF DWG

 

1.2.5.  Układ płyt i kołkowania wokół otworów – przykład

PDF DWG

 

1.2.6.  Układ siatek zbrojących na narożniku zewnętrznym – przykład

PDF DWG 

 

1.2.7.  Układ siatek zbrojących w narożniku wewnętrznym – przykład 

PDF  DWG

 do góry

Ocieplenie wokół otworów okiennych

 

1.3.1.  Ocieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym z wykorzystaniem profilu podparapetowego

PDF DWG

 

1.3.2.  Ocieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym z wykorzystaniem profilu narożnikowego

PDF DWG 

 

1.3.3.  Ocieplenie muru podokiennego z oknem wylicowanym z wykorzystaniem profilu podparapetowego

PDF DWG

 

1.3.4.  Ocieplenie muru podokiennego z oknem wylicowanym  z wykorzystaniem profilu narożnikowego

PDF DWG 

 

1.3.5.  Ocieplenie muru podokiennego z parapetem ceramicznym

PDF DWG 

 

1.3.6. Ościeże cofnięte ocieplone z wykorzystaniem profilu przyokiennego

PDF DWG 

 

1.3.7 Ościeże cofnięte ocieplone z wykorzystaniem profilu przyokiennego – detal

PDF DWG 

 

1.3.8.  Ocieplenie nadproża z żaluzją okienną zakrytą

PDF DWG 

 

1.3.9.  Ocieplenie nadproża z żaluzją okienną zewnętrzną

PDF DWG

 do góry

Dylatacje, połączenia systemów, bonie

 

1.4.1.  Dylatacje z wykorzystaniem prostego profilu dylatacyjnego 

PDF DWG 

 

1.4.2. Dylatacja z wykorzystaniem narożnego profilu dylatacyjnego

PDF DWG 

 

1.4.3.  Połączenie ocieplenia ściany i stropu_narożnik wewnętrzny. System ATLAS ROKER G (odm II) i System ATLAS ETICS

PDF DWG 

 

1.4.4. Połączenie ocieplenia ściany i stropu_narożnik zewnętrzny. System ATLAS ROKER G (odm II) i System ATLAS ETICS

PDF DWG

 

1.4.5. Bonie z wykorzystaniem gotowych listew – przykład

PDF DWG 

 do góry

Ocieplenie cokołów

 

1.5.1. Docieplenie ściany i cokołu – wersja z listwą startową 

PDF  DWG 

 

1.5.2.  Docieplenie ściany i cokołu – wersja z listwą startową -detal

PDF DWG 

 do góry

Ocieplenie przy dachach płaskich i stromych

 

1.6.1.  Docieplenie attyki dachu płaskiego_połączenie ocieplenia z istniejącym ociepleniem stropodachu_przykład 

PDF DWG 

 

1.6.2.  Połączenie ocieplenia ściany ze stropodachem stromym ocieplonym w połaci dachu – przykład

PDF DWG 

 

1.6.3. Docieplenie stropodachu stromego z ociepleniem w poziomie stropu nad ostatnią kondygnacją_przykład

PDF DWG 

 

1.6.4. Docieplenie dachu odwróconego – połączenie ze ścianą – przykład

PDF DWG 

 do góry

Zestawy ATLAS

1.7.1. Zestaw premium ATLAS

PDF DWG

 

1.7.2. Zestaw dekoracyjny ATLAS 

PDF DWG

 

1.7.3. Zestaw letni ATLAS 

PDF DWG 

 

1.7.4. Zestaw zimowy ATLAS

PDF DWG 

 

1.7.5. Zestaw ekspresowy ATLAS

PDF DWG 

 

1.7.6. Zestaw deweloperski ATLAS

PDF DWG

 

1.7.7. Zestaw deweloperski uniwersalny ATLAS

PDF  DWG

 

1.7.8. Zestaw ekonomiczny dyspersyjny ATLAS

PDF DWG

 

1.7.9. Zestaw ekonomiczny mineralny ATLAS 

PDF DWG

 

1.7.10. Zestaw dyfuzyjny ATLAS 

PDF DWG