piksel
Infolinia

do powierzchni mineralnych

ATLAS ZW 330 ATLAS ZW 330
szybkosprawna zaprawa wyrównująca
  • grubość zaprawy: 3-30 mm
  • przyklejanie płytek: po 5 godzinach przy 5 mm grubości warstwy
  • wzmocniona włóknami polipropylenowymi
  • brak rys skurczowych
ATLAS TEN-10 ATLAS TEN-10
szybko twardniejąca zaprawa cementowa
  • wchodzenie na podkład po 3 h
  • grubość warstwy: 5 - 30 mm
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • wytrzymałość na ściskanie: min 40 N/mm2