piksel
Infolinia

do powierzchni mineralnych

ATLAS ZW 330 ATLAS ZW 330
szybkosprawna zaprawa wyrównująca
  • przyklejanie płytek już po 5 godzinach
  • brak rys skurczowych (wzmocniona włóknami)
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • pod płytki, gładzie, tynki, podkłady podłogowe
ATLAS TEN-10 ATLAS TEN-10
szybko twardniejąca zaprawa cementowa
  • wchodzenie na podkład po 3 h
  • grubość warstwy: 5 - 30 mm
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • wytrzymałość na ściskanie: min 40 N/mm2