piksel
Infolinia

do powierzchni mineralnych

ATLAS ZW 330 ATLAS ZW 330
szybkosprawna zaprawa wyrównująca
  • przyklejanie płytek już po 5 godzinach
  • brak rys skurczowych (wzmocniona włóknami)
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • pod płytki, gładzie, tynki, podkłady podłogowe
ATLAS TEN-10 ATLAS TEN-10
szybkotwardniejąca zaprawa cementowa
  • do wykonywania silnie obciążonych wylewek
  • do napraw podłoży betonowych
  • wchodzenie po 3 godzinach
  • szybki przyrost wytrzymałości, ograniczony skurcz
  • silnie przylega do sufitów