piksel
Infolinia

Pigmenty białe

ATLAS COLOR SW-080 ATLAS COLOR SW-080
biały, upłynniony pigment do betonu na bazie tlenków tytanu
  • biały, upłynniony pigment do betonu i zapraw
  • na bazie tlenków tytanu
  • dokładnie zdyspergowany
  • zwiększona odporność na sedymentację