piksel
Infolinia

silikatowe

ATLAS SALTA S ATLAS SALTA S
elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa)
  • bardzo wysoka paroprzepuszczalność
  • bardzo wysoka siła krycia
  • chroniona systemem BIO OCHRONA