Infolinia

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego

* Pole wymagane

Zmień obrazek

W związku z przesłaniem zapytania informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Atlas sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000264887, NIP 9471936467, REGON 100253695, kapitał zakładowy 966.454.700 zł, adres: 91-222 Łódź ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105.
2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz od 25.05.2018 r. również do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
a) e-mail: atlas@atlas.com.pl, IOD: abi@atlas.com.pl,
b) tel.: 42 631 88 00, IOD: 42 631 89 40.
3.
Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail (jeżeli jest to adres imienny), numer telefonu.
4.
Dane osobowe przetwarzane będą w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie.
6.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych. Może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail abi@atlas.com.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby Administratora danych.
7.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8.
Podanie przez Panią/Pana danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzielenie odpowiedzi.