Infolinia

PRODUKTY MINERALNO-POLIMEROWE

IZOFOL Flex NEXLER IZOFOL Flex NEXLER
  ▶ Wykonywanie powłok wodochronnych w pomieszczeniach narażonych na oddziaływanie wody i wilgoci (np. łazienkach, pralniach, kuchniach) oraz na balkonach i schodach ▶ Wykonywanie hydroizolacji w systemach ogrzewania podłogowego ▶ Do stosowania na płaszczyznach pionowych i poziomych
IZOFOL NEXLER IZOFOL NEXLER
  ▶ Wykonywanie powłok wodochronnych w pomieszczeniach narażonych na oddziaływanie wody i wilgoci (np. łazienkach, pralniach, kuchniach) ▶ Do ochrony przeciwwilgociowej na powierzchniach łatwo wchłaniających wilgoć (np. płyty gipsowo-kartonowe) ▶ Wykonywanie hydroizolacji w systemach ogrzewania podłogowego ▶ Do stosowania na płaszczyznach pionowych i poziomych
NEXLER AQUAMINERAL 1K ULTRA 15 kg NEXLER AQUAMINERAL 1K ULTRA 15 kg
  ▶ Wykonywanie hydroizolacji ▶ Wykonywanie izolacji poziomej, szczególnie w miejscach, gdzie nie można jej wykonać z materiałów rolowych (przerwy robocze w konstrukcjach monolitycznych) ▶ Uszczelnianie zbiorników ▶ Wykonywanie powłok uszczelniających pod płytki ceramiczne, powłoki malarskie i tynk
NEXLER AQUAMINERAL 2K 20 kg NEXLER AQUAMINERAL 2K 20 kg
  ▶ Wykonywanie hydroizolacji tarasów i balkonów ▶ Wykonywanie hydroizolacji posadzek ▶ Wykonywanie powłok uszczelniających pod płytki ceramiczne
NEXLER AQUAMINERAL 2K PRO 19 kg NEXLER AQUAMINERAL 2K PRO 19 kg
  ▶ Wykonywanie hydroizolacji (Otwartych oraz zamkniętych zbiorników magazynowania wody innych cieczy w zakresie odporności chemicznej klasy XA3. Obiektów infrastruktury oczyszczalni ścieków (osadniki, reaktory biologiczne, zbiorniki segmentacyjne, piaskowniki, kanały ściekowe). Obiektów infrastruktury biogazowni (reaktory biologiczne, zbiorniki fermentacyjne, pofermentacyjne oraz zbiorniki magazynowe na metan, silosy na kiszonki. Instalacji rolniczych (zbiorniki na gnojowicę, szamba). Obiektów hydrotechnicznych (zbiorniki retencyjne, pylony, przyczółki, nabrzeża)) ▶ Wykonywanie antykorozyjnych powłok ochronnych na podłożu betonowym
NEXLER AQUAMINERAL 2K ULTRA składnik A NEXLER AQUAMINERAL 2K ULTRA składnik A
  ▶ Wykonywanie hydroizolacji tarasów i balkonów ▶ Wykonywanie hydroizolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych podziemnych elementów budynków i budowli w starym i nowym budownictwie ▶ Uszczelnianie strefy cokołowej budynku ▶ Uszczelnianie: pływalni i basenów, zbiorników z nieczystościami, zbiorników na gnojowicę, składowisk odpadów i pomieszczeń myjni samochodowych ▶ Wykonywanie powłok uszczelniających pod płytki ceramiczne
NEXLER AQUAMINERAL 2K ULTRA składnik B NEXLER AQUAMINERAL 2K ULTRA składnik B
  ▶ Wykonywanie hydroizolacji tarasów i balkonów ▶ Wykonywanie hydroizolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych podziemnych elementów budynków i budowli w starym i nowym budownictwie ▶ Uszczelnianie strefy cokołowej budynku ▶ Uszczelnianie: pływalni i basenów, zbiorników z nieczystościami, zbiorników na gnojowicę, składowisk odpadów i pomieszczeń myjni samochodowych ▶ Wykonywanie powłok uszczelniających pod płytki ceramiczne
NEXLER GRUNTOFOL NEXLER GRUNTOFOL
  - Gruntowanie podłoży chłonnych oraz porowatych pod zastosowanie produktów mineralno-polimerowych - Gruntowanie różnego rodzaju podłoży takich jak: beton, beton komórkowy, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, drewno, płyty z materiałów drewnopochodnych
NEXLER Izofol Roof NEXLER Izofol Roof
ochronno-dekoracyjna powłoka na dach