Infolinia

Laboratorium Betonu

Laboratorium betonu powstało w strukturach Pionu Domieszek do Betonu, aby wspierać jego pracę, polegającą na udoskonalaniu i sprzedaży domieszek i dodatków do betonu. Świadczy także usługi na rzecz klientów w zakresie badań domieszek, betonu towarowego i gotowych wyrobów prefabrykowanych. Wszystkim klientom zapewnia doradztwo i wsparcie techniczne.

 

Kontakt do Laboratorium Betonu

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. 18 Stycznia 28
+48  44 648 82 50

bet-lab@atlas.com.pl

 

 

 

Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług laboratoryjnych. Wykonujemy badania dla następujących surowców i wyrobów:

 

Kruszywa

Badanie              
Metoda badawcza
 Oznaczanie składu ziarnowego

PN-EN 933-1

 Oznaczanie gęstości nasypowej kruszywa

PN-EN 1097-3

 Oznaczanie zawartości wody w kruszywie

PN-EN 1097-5

 Określanie ilości nad- i podziarna

PN-EN 933-1

 

Mieszanka betonowa

Badanie Metoda badawcza

 Opracowanie receptury mieszanki betonowej

PN-EN 206-1
PN-88/B-06250

 Pomiar konsystencji – opad stożka

PN-EN 12350-2

 Pomiar konsystencji – stoli rozpływowy

PN-EN 12350-5

 Gęstość mieszanki betonowej

PN-EN 12350-6

 Pomiar zawartości powietrza w mieszance betonowej

PN-EN 12350-7

 

Domieszki do betonu

Badanie
Metoda badawcza

 Gęstość

ISO 758

 Wartość pH

ISO 4316

 Umowna zawartość suchej substancji

PN-EN 480-8

 

Beton stwardniały

Badanie Metoda badawcza

 Wykonanie i pielęgnacja próbki sześciennej 150 mm [6 kostek]

PN-EN 12390-2

  Badanie wytrzymałości na ściskanie na 3 próbkach

PN-EN 12390-3

  Badanie wytrzymałości na zginanie na 3 próbkach

PN-EN 12390-5

  Nasiąkliwość betonu

PN-88/B-06250

  Gęstość betonu stwardniałego

PN-EN 12390-7

  Przepuszczalność wody przez beton W4

PN-EN 88/B-06250

  Przepuszczalność wody przez beton W6

PN-EN 88/B-06250

  Przepuszczalność wody przez beton W8

PN-EN 88/B-06250

  Przepuszczalność wody przez beton W10

PN-EN 88/B-06250

  Przepuszczalność wody przez beton W12

PN-EN 88/B-06250

  Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem

PN-EN 12390-8

  Odporność betonu na działanie mrozu przy 25 cyklach

 PN-EN 88/B-06250

  Odporność betonu na działanie mrozu przy 50 cyklach

 PN-EN 88/B-06250

  Odporność betonu na działanie mrozu przy 75 cyklach

 PN-EN 88/B-06250

  Odporność betonu na działanie mrozu przy 100 cyklach

 PN-EN 88/B-06250

  Odporność betonu na działanie mrozu przy 150 cyklach

 PN-EN 88/B-06250

  Odporność betonu na działanie mrozu przy 200 cyklach

 PN-EN 88/B-06250

 

Betonowa kostka brukowa

Badanie Metoda badawcza

 Ocena wyglądu zewnętrznego jednej partii – badanie     8 kostek

PN-EN 1338

 Kształt i wymiary – badanie 8 kostekbetonu na działanie mrozu przy 50 cyklach PN-EN 1338

 Nasiąkliwość – badanie 3 kostek

PN-EN 1338

 Badanie odporności na ścieranie na szerokiej tarczy ściernej na 3 próbkach

PN-EN 1338

 Badanie wytrzymałości na rozłupywanie na 8 próbkach

PN-EN 1338

 Badanie odporności na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzających na 3 próbkach

PN-EN 1338

 Badanie odporności na poślizg

PN-EN 1338

 

Betonowa płyta brukowa

Badanie Metoda badawcza

 Ocena wyglądu zewn. Jednej partii

PN-EN 1339

 Kształty i wymiary

PN-EN 1339

 Nasiąkliwość

PN-EN 1339

 Badanie odporności na ścieranie na szerokiej tarczy ściernej na 3 próbkach

PN-EN 1339

 Badanie wytrzymałości na zginanie zgodnie na 8 próbkach

PN-EN 1339

 Badanie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających na 3 próbkach

PN-EN 1339

 Badanie odporności na poślizg

PN-EN 1339

 

Krawężnik betonowy

Badanie Metoda badawcza

 Ocena wyglądu zewnętrznego jednej partii

PN-EN 1340

 Kształt i wymiary

PN-EN 1340

 Nasiąkliwość

PN-EN 1340

 Badanie odporności na ścieranie na szerokiej tarczy ściernej na 3 próbkach

PN-EN 1340

 Badanie wytrzymałości na zginanie na 8 próbkach

PN-EN 1340

 Badanie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających na 3 próbkach

PN-EN 1340

 Badanie odporności na poślizg

PN-EN 1340

 

Bloczek betonowy

Badanie

Metoda badawcza

 Wytrzymałość na ściskanie

PN-EN 772-1

 Nasiąkliwość

PN-EN 19306

 Gęstość

PN-EN 772-13

 Sprawdzenie wymiarów

PN-EN 772-16