Kontaktinė forma

Susisiekite su mumis naudodami kontaktinę formą

* Privalomas laukas

Keisti vaizdą

 

Informuojame, kad jūsų asmens duomenų valdytojas yra:

ATLAS Sp. z o.o. KRS 0000264887, NIP 9471936467, registruota buveinė: 91-421 Lodzė, Jano Kilińskio g. 2.

Sutartiniai duomenys duomenų administratoriui

adresas: Jana Kilińskiego 2, 91-421 Lodzė

el. paštas: atlas@atlas.com.pl, odo@atlas.com.pl,

telefonas: 42 631 88 00, 42 631 77 60.

Kokius jūsų asmens duomenis tvarkome ir kokiu tikslu?

Jūsų kontaktinėje formoje pateiktus asmens duomenis tvarkome siekdami atsakyti į Jūsų klausimą, vadovaudamiesi teisėtais Duomenų valdytojo interesais.

Teisinis pagrindas: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis (RODO) 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Kam perduosime jūsų duomenis?

Jūsų duomenų be jūsų sutikimo niekam neperduodame.

Kiek laiko saugosime jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol atsakysime į formoje pateiktą klausimą.

Kokias teises turite?

Turite teisę prašyti susipažinti su savo duomenų turiniu ir teisę į duomenų ištaisymą, ištrynimą, tvarkymo apribojimą, teisę gauti savo duomenų kopiją ir duomenų perkeliamumą.
Turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui, jei manote, kad tvarkant su jumis susijusius asmens duomenis pažeidžiamos 2018 m. gegužės 10 d. Įstatymo ir RODO nuostatos.

Ar jūsų duomenys yra profiliuojami?

Jūsų duomenys nebus tvarkomi automatizuotai.

Ar jums būtina pateikti savo duomenis?

Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau nepateikus duomenų, Administratoriai negalės su jumis susisiekti ir jums atsakyti.