Ekonominiai aspektai

ATLAS odpowiedzialny pracodawca

Tvarios plėtros idėja yra įgyvendinama įvairiais lygmenimis. Iš tikrųjų, tai daroma visose pramonės šakose, tačiau ypač didelį darbą reikia atlikti statybų srityje. Statybos poreikiams tenka apie 40% bendro energijos suvartojimo, įskaitant energiją, kurios reikia objekto statybai ir tolimesnei jo eksploatacijai. Maždaug 80% šios energijos suvartojama vien tik patalpų šildymui.

Lenkijoje finansinės investicijos ir išlaidos pastatų priežiūrai ir eksploatacijai yra didesnės nei kitose panašaus klimato Europos šalyse. Esminė šios situacijos priežastis – dideli šilumos praradimai dėl tam tikrų pastato dalių. Todėl „ATLAS“ akcentuoja technologinių sprendimų, leidžiančių taupyti energiją, propagavimą ir platinimą. Įmonės siūlomų sprendimų aplanke galima rasti visapuses išorinių sienų šiltinimo sistemas su EPS (išplėsto) arba XPS (ekstruduoto) putų polistireno ir mineralinės vatos plokštėmis bei perdangų šiltinimu.

Įmonė „ATLAS“ yra didžiausias šiltinimo sistemų gamintojas Lenkijoje. Naudojant visas „ATLAS“ šiltinimo sistemas, vien tik Lenkijoje apšiltinta per 130 mln. kvadratinių metrų išorinių sienų (apytikriai duomenys pagrįsti klijų pardavimu išorinių sienų šiltinimui per pastaruosius 26 metus).

Kitas „ATLAS“ įsipareigojimo siekti tvarios plėtros aspektas yra aukšta parduodamų statybinių medžiagų kokybė ir ilgaamžiškumas. Pastato priežiūros ir eksploatavimo kainą didžiąja dalimi lemia atnaujinimo ir remonto poreikis. „ATLAS“ gaminiai, pasižymintys ilgaamžiškumu, leidžia sumažinti šią kainą, tuo pačiu prisidedant prie statybinių atliekų kiekio mažinimo.

„ATLAS“ gaminamas medžiagas galima įtraukti į daugelio kriterijų pastato vertinimą, atliekamą naudojantis komercinėmis vertinimo sistemomis, įskaitant BREEAM, LEED arba DGNB. Pastatų vertinimas ir atestavimas atliekamas siekiant optimizuoti techninius, eksploatacinius ir ekonominius sprendimus, pasirinktus objektui kaip visumai, jo konkretiems elementams, įrangai ir net vietai. Šiais veiksmais siekiama apriboti energijos vartojimo intensyvumą ir užtikrinti palyginti nedideles eksploatavimo išlaidas.