sienų restauravimo sistema

ATLAS TRP ATLAS TRP
renovacija, gruntas, kalkinis-cementinis tinkas
  • ant labai sūraus pagrindo
  • yra renovuojamojo tinko pagrindas
  • paviršių išlyginimui ir tarpų užpildymui
  • atitinka 2-09-04 instrukcijos reikalavimus
  • efektyviai kaupia druskas
  • turi nuosėdinių uolienų
  • rankiniam ir mechaniniam naudojimui