Aplinkosaugos aspektai

ATLAS csr odpowiedzialność społeczna

Aplinkosaugos klausimai, kaip vienas svarbiausių „ATLAS“ grupės strategijos elementų, yra susiję su visais įmonės veiksmais. Statybinių medžiagų gamyba neišvengiamai daro įtaką aplinkai, nes vykstant gamybos procesams būtina naudoti gamtos išteklius ir energiją, išmetami teršalai ir susidaro atliekos. Suvokdami tarpusavio ryšį su pasauliu, kuriame gyvename, siekiame apriboti arba panaikinti mūsų neigiamą įtaką aplinkai.

Aplinkosaugos aspektus nuolat stebime, naudodamiesi šiuolaikinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Stebėsena taikoma tiek tiesioginiams, tiek netiesioginiams aplinkosaugos aspektams visą produkto gyvavimo ciklo trukmę – nuo žaliavų įsigijimo ir transportavimo iki gamybos procesų ir atliekų šalinimo. Produkto projektavimo ir rinkodaros procesas yra susijęs su apgalvotu žaliavų parinkimu ir išsamiu kokybės vertinimu, tokiu būdu užtikrinant produkto saugumą vartotojams ir aplinkai.

2008 m. „ATLAS“ įdiegė aplinkosaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 standartą. Šiuo metu ISO 14001 yra vienas iš integruotos vadybos sistemos, kuri „ATLAS“ įmonėje aprėpia ir tarptautinių kokybės vadybos (ISO 9001), socialinės atsakomybės (ISO 26000) bei darbuotojų sveikatos ir saugos (ISO 45001) standartų reikalavimus, elementų.

Su ekologija siejama atsakomybė mums nėra vien taisyklių rinkinys ar mada. Tai yra neatsiejama įmonės strategijos dalis, glaudžiai siejanti ekonominių ir ekologinių tikslų siekimą. Šios srities tikslai ir taisyklės aprašyti įmonės Aplinkosaugos politikoje , kurios paskutinis leidimas publikuotas 2018 metais.

Aplinkosauginė deklaracija

„ATLAS“, kaip viena pirmųjų Lenkijos įmonių, nusprendė įvertinti poveikį aplinkai produkto būvio ciklo vertinimo (BCV) metodu ir parengti III tipo aplinkosaugines deklaracijas. Vertinimui pasirinkta išorės sudėtinė šiltinimo sistema „ATLAS ETICS“ su gaminiais, naudojamais pastato išorės sienų šiltinimui polistirenu.

III tipo aplinkosauginė deklaracija

Naudojantis aplinkosauginėmis deklaracijomis, gamintojai, projektuotojai, montuotojai ir investuotojai gali standartizuotai keistis informacija apie aplinkosaugos aspektus. ISO 14020 – Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. Bendrieji principai – standarte numatyti šie trys deklaracijų tipai:

 • I tipas – vadinamieji aplinkosauginiai ženklai;
 • II tipas – vadinamieji aplinkosauginiai pareiškimai;
 • III tipas – vadinamosios aplinkosauginės deklaracijos

 

„ATLAS“ nusprendė parengti III tipo deklaraciją, kurioje pateikiama išsamiausia ekologinė informacija apie statybos produktus. Deklaraciją galima parengti remiantis būvio ciklo vertinimo (BCV) metodu, naudojamu aplinkosauginiams aspektams ir galimam poveikiui aplinkai įvertinti per visą produkto gyvavimo ciklą.

Pirmą kartą tokia deklaracija buvo parengta 2014 metais, vertinimui pasirinkus išorės sudėtinę šiltinimo sistemą „ATLAS ETICS“ su gaminiais, naudojamais pastato išorinių sienų šiltinimui polistirenu. Taikant BCV metodą buvo atskirai vertinami 5 šiltinimo rinkiniai su skirtingos rūšies viršutiniu tinkavimo sluoksniu ir 4 gaminių grupės (klijavimo mišiniai, naudojami šilumos izoliacijos tvirtinimui ir pagrindo sluoksnio klojimui, mineraliniai tinkai, dispersiniai tinkai ir fasadiniai dažai). Visais atvejais skaičiavimai buvo atlikti gaminio fazei (moduliai A1-3, pagal PN-EN 15804:2012), t. y., variantui „nuo lopšio iki vartų“, kuris apima žaliavų pristatymą, transportavimą ir medžiagų gamybą. Remiantis BCV analize ir vadovaujantis PN-EN 15942:2012 standarto gairėmis, „ATLAS“ parengė devynių III tipo aplinkosauginių deklaracijų tekstus:

 • Šiltinimo rinkinys „ATLAS ETICS“ su mineraliniais tinkais
 • Šiltinimo rinkinys „ATLAS ETICS“ su akriliniais tinkais
 • Šiltinimo rinkinys „ATLAS ETICS“ su silikatiniais tinkais
 • Šiltinimo rinkinys „ATLAS ETICS“ su silikoniniais tinkais
 • Šiltinimo rinkinys „ATLAS ETICS“ su hibridiniais tinkais
 • Klijavimo mišiniai „ATLAS“
 • Mineraliniai tinkai „ATLAS“ su gruntu
 • Dispersiniai tinkai „ATLAS“ su gruntu
 • Fasadiniai dažai „ATLAS“ su gruntavimo priemonėmis

 

2018 m., pasibaigus III tipo deklaracijų 5 metų galiojimo terminui, „ATLAS“ vėl atliko BCV analizę. Kaip įvestis buvo nustatyti 2017 metai, ir išanalizuotos šios trys šiltinimo sistemos:

„ATLAS ETICS“ (AT-15-9090/2016)

„ATLAS ETICS PLUS“ (ITB-KOT-2018/0584)

„ATLAS ROKER“ (AT-15-2930/2016)

Atlikome kiekvienos iš pirmiau minėtų sistemų šiltinimo rinkinių, kurių viršutinio sluoksnio tipas ir izoliacijos storis skiriasi, analizę.  Visais atvejais skaičiavimai buvo atlikti gaminio fazei (moduliai A1-3, pagal PN-EN 15804:2012), t. y. variantui „nuo lopšio iki vartų“, kuris apima žaliavų pristatymą, transportavimą ir medžiagų gamybą. Aplinkosauginių deklaracijų duomenis patvirtino „ITB Warsaw“ – 2019 m. kovo 10 d. visas procesas buvo sėkmingai užbaigtas ir tinkamai sertifikuotas. Galiojančius dokumentus galite rasti toliau:

Šiltinimo sistema „ATLAS ETICS“

Aplinkosauginės deklaracijos sertifikatas Nr. 078/2019 

Aplinkosauginė deklaracija – ETICS

Šiltinimo sistema „ATLAS ETICS PLUS“

Aplinkosauginės deklaracijos sertifikatas Nr. 079/2019

Aplinkosauginė deklaracija – ETICS PLUS

Šiltinimo sistema „ATLAS ROKER“

Aplinkosauginės deklaracijos sertifikatas Nr. 080/2019

Aplinkosauginė deklaracija – „ROKER“


Vertinimui pasirinkta išorės šiltinimo sudėtinė sistema „ATLAS ETICS“ su gaminiais, naudojamais pastato išorinių sienų šiltinimui polistirenu.

Aplinkosaugos politika – ekologinė atsakomybė mums nėra vien taisyklių rinkinys ar mada. Tai yra neatsiejama įmonės strategijos dalis, glaudžiai siejanti ekonominių ir ekologinių tikslų siekimą. Šios srities tikslai ir taisyklės aprašyti įmonės Aplinkosaugos politikoje, kurios paskutinis leidimas publikuotas 2014 metų birželio mėnesį.

Ekologija – 2008 metais „ATLAS“ įdiegė aplinkosaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 – Reikalavimai ir naudojimo gairės – standartą. Todėl aplinkosauginės veiklos rezultatai yra visiškai identifikuojami, nuolat stebimi ir tobulinami. Šiuo metu ISO 14001 yra vienas iš integruotos vadybos sistemos, kuri „ATLAS“ įmonėje aprėpia ir tarptautinių kokybės vadybos (ISO 9001), socialinės atsakomybės (ISO 26000) ir Didžiosios Britanijos darbuotojų saugos ir sveikatos (BS OHSAS 18001) standartų reikalavimus, elementų.

Aplinkosauginė deklaracija –„ATLAS“, kaip viena pirmųjų Lenkijos įmonių, nusprendė įvertinti poveikį aplinkai produkto būvio ciklo vertinimo (BCV) metodu ir parengti III tipo aplinkosaugos deklaracijas. Vertinimui pasirinkta išorės šiltinimo sudėtinė sistema „ATLAS ETICS“ su gaminiais, naudojamais pastato išorinių sienų šiltinimui polistirenu.

Turtinga žaliavų bazė, suteikianti įmonei ekonominį savarankiškumą ir papildomą tinkamą viso gamybos proceso kontrolę, taip pat yra sritis, kuriai skiriamas ypatingas dėmesys, siekiant išlaikyti ekosistemų pusiausvyrą kasybos vietose.

Gaminio projektavimo ir pateikimo į rinką procesas yra susijęs su apgalvotu žaliavų parinkimu ir išsamiu kokybės vertinimu, siekiant užtikrinti gaminio saugumą vartotojams ir aplinkai.
Atlas_Polityka srodowiskowa_wyd.5

III tipo aplinkosauginė deklaracija

Naudojantis aplinkosauginėmis deklaracijomis, gamintojai, projektuotojai, montuotojai ir investuotojai gali keistis standartizuota informacija apie aplinkosaugos aspektus. ISO 14020 – Aplinkosauginiai ženklai ir deklaracijos. Bendrieji principai – standarte numatyti šie trys deklaracijų tipai:

 • I tipas – vadinamieji aplinkosauginiai ženklai;
 • II tipas – vadinamieji aplinkosauginiai pareiškimai;
 • III tipas – vadinamosios aplinkosauginės deklaracijos (Environmental Product Declaration (EPD).

„ATLAS“ nusprendė parengti III tipo deklaraciją, kurioje pateikiama išsamiausia ekologinė informacija apie statybos produktus.

Deklaraciją galima parengti remiantis būvio ciklo vertinimo (BCV) metodu, naudojamu aplinkosauginiams aspektams ir galimam poveikiui aplinkai įvertinti per visą produkto gyvavimo ciklą.

Vertinimui pasirinkta išorės šiltinimo sudėtinė sistema „ATLAS ETICS“ su gaminiais, naudojamais pastato išorinių sienų šiltinimui polistirenu.

BCV analizę atskirai atlikome šiems produktams:

 • 5 šiltinimo rinkiniai, besiskiriantys tinko rūšimi;
 • klijavimo mišiniai, naudojami šiltinimui ir pagrindo dangai pakloti;
 • mineraliniai tinkai su gruntavimo mase;
 • dispersiniai tinkai su gruntavimo mase;
 • dažai su gruntais.

Visais atvejais skaičiavimai buvo atlikti gaminio fazei (moduliai A1-3, pagal PN-EN 15804:2012), t. y., variantui „nuo lopšio iki vartų“, kuris aprėpia žaliavų pristatymą, transportavimą ir medžiagų gamybą. Remiantis BCV analize ir vadovaujantis PN-EN 15942:2012 standarto gairėmis, „ATLAS“ parengė devynių III tipo aplinkosauginių deklaracijų tekstus.

Šiltinimo sistema „ATLAS ETICS“ su mineraliniais tinkais

 

Šiltinimo sistema „ATLAS ETICS“ su akriliniais tinkais

 

Šiltinimo sistema „ATLAS ETICS“ su silikatiniais tinkais

 

Šiltinimo sistema „ATLAS ETICS“ su silikoniniais tinkais

 

Šiltinimo sistema „ATLAS ETICS“ su mišriais tinkais

 

Klijavimo mišiniai ATLAS

 

Mineraliniai tinkai ATLAS su gruntavimo mase

 

Dispersiniai tinkai ATLAS su gruntavimo mase

 

Fasadiniai dažai ATLAS su gruntu

 

Pateiktas deklaracijas ir duomenis peržiūrėjo Pastatų tyrimų institutas (ITB) Varšuvoje. Tikrinimo procesas buvo baigtas 2014 m. kovo 10 d., išduodant pažymas, patvirtinančias, kad deklaracijų rengimui naudotų duomenų vertinimas atliktas teisingai.