Socialinė atsakomybė

„Atlas“ grupės socialinės atsakomybės ataskaita

„ATLAS“ grupė yra ne tik gamybos ir statybinių chemikalų rinkos lyderė, bet ir socialinės atsakomybės atskaitomybės lyderė.

Socialinės atsakomybės ataskaita yra „Atlas“ grupės strategijos kūrimo, realaus įgyvendinimo ir rezultatų vertinimo proceso dalis. Ataskaitoje pateikiama pagrindinė informacija apie „ATLAS“ grupę ir visus grupę sudarančius subjektus, išvardijami pagrindiniai „Atlas“ veiksmai, susiję su statybinių medžiagų gamintojo ir darbdavio vaidmeniu, taip pat įmonės veikla socialinio įsitraukimo srityje.

2014-2015 metų socialinės atsakomybės ataskaita parengta pagal naujausias tarptautinės nepriklausomos standartų organizacijos „Pasaulinė atskaitingumo iniciatyva“ (Global Reporting Initiative (GRI G4)) paskelbtas tvaraus vystymosi ataskaitų teikimo gaires.

Ataskaitoje pateiktus rodiklius papildomai tikrino nepriklausoma išorės institucija – „Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o.“, o jų vietą ataskaitoje GRI dar patikrino ir pagal Reikšmingumo atskleidimo paslaugą (Materiality Disclosure Service).

„Atlas“ grupės socialinės atsakomybės ataskaita atitinka galiojančius ir planuojamus ES reglamentus, ypač direktyvą dėl ES rinkoje veikiančių įmonių nefinansinių duomenų atskleidimo.

 

Atsisiųsti

  • „ATLAS“ grupės socialinė ataskaita  2016-17
  • „ATLAS“ grupės socialinė ataskaita  2014-15
  • „ATLAS“ grupės socialinė ataskaita  2013
  • „ATLAS“ grupės socialinė ataskaita  2012

 

Tvari plėtra

Žmogaus veikla visada veikė aplinką įvairiais būdais ir aprėptimis. Siekiant plėtros, reikėjo naudoti išteklius, tačiau dažnai esami poreikiai buvo tenkinami neapdairiai, darant žalą aplinkai ar net elgiantis grobuoniškai. Svarbiausiuose JT ir ES dokumentuose išdėstyta tvarios plėtros koncepcija yra bandymas atremti šią nepalankią tendenciją. Tvari plėtra – tai siekis išlaikyti optimalią pusiausvyrą tarp žmogaus lūkesčių, ekonominių aspektų ir aplinkos poreikių. Veikiant tokiu būdu siekiama užtikrinti ekonomikos augimą, tenkinantį žmogaus poreikius, tuo pat metu gerbiant ir tausojant gamtinę aplinką.

„ATLAS“ jau daugelį metų įgyvendina su tvaria plėtra susijusių taisyklių reikalavimus. Mūsų tikslas – pasiūlyti modernias statybines medžiagas, kurias galima naudoti šiltų, patogių ir saugių objektų statybai. Stengiamės, kad mūsų gaminiai atitiktų aukščiausius kokybės standartus, būtų itin patvarūs ir, dėl didelės aprėpties platinimo tinklo ir konkurencingos kainos, prieinami visiems pageidaujantiems jų įsigyti. Tuo pat metu, rūpinamės savo gamybos procesais ir mažiname jų poveikį aplinkai, siekdami, kad jie būtų kuo draugiškesni gamtai.