Helpline

Responsabilitate socială

Raportul de responsabilitate socială al Grupului Atlas

Grupul ATLAS nu este doar liderul cotei de piață a produselor chimice pentru producție și construcții, ci și liderul în raportarea responsabilității sale sociale. Raportul privind responsabilitatea socială face parte din procesul de creare a strategiei Grupului Atlas, a implementării efective a acesteia și a evaluării rezultatelor. Raportul oferă informații de bază despre Grupul ATLAS și toate entitățile care formează Grupul, enumeră principalele acțiuni Atlas legate de rolul producătorului de materiale de construcții și al angajatorului, dar și activitatea companiei în implicarea social Raportul social pentru anii 2014-15 a fost elaborat în conformitate cu orientările recente de raportare privind dezvoltarea durabilă emise de o organizație internațională independentă Global Reporting Initiative (GRI G4). Indicatorii raportați au fost verificați suplimentar de un organism extern, independent – Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. și locația lor în raport a fost verificată suplimentar de GRI în „Serviciul de divulgare a materialelor”.

Raportul privind responsabilitatea socială al Grupului Atlas respectă reglementările actuale și planificate ale UE, în special Directiva privind divulgarea datelor nefinanciare ale întreprinderilor care acționează pe piața UE.

 

Descarcare

  • Raportul social al Grupului ATLAS 2016-17
  • Raportul social al Grupului ATLAS 2014-15
  • Raportul social al Grupului ATLAS 2013
  • Raportul social al Grupului ATLAS 2012

 

Dezvoltare durabilă

Activitatea umană a influențat întotdeauna mediul înconjurător cu diverse mijloace și game. Dezvoltarea a necesitat utilizarea resurselor, dar de multe ori nevoile actuale au fost satisfăcute în mod pripit, dăunător mediului sau chiar prădător. Conceptul de dezvoltare durabilă, enumerat în documentele cruciale ale ONU și ale UE, este o încercare de contracarare împotriva acestei tendințe nefavorabile. Dezvoltarea durabilă constă în eforturile de a menține echilibrul optim între așteptările umane, aspectele economice și nevoile de mediu. Scopul acestui comportament este de a asigura o creștere economică care să satisfacă cerințele umane, dar cu respectarea și protecția mediului natural.

ATLAS s-a implicat în îndeplinirea normelor de dezvoltare durabilă de mai mulți ani. Scopul nostru este de a oferi materiale de construcție moderne care pot fi utilizate în construcția de obiecte calde, confortabile și sigure. Ne străduim să facem produsele noastre conforme cu cele mai înalte standarde de calitate, extrem de durabile și disponibile pe scară largă pentru orice consumatori datorită distribuției largi și prețului competitiv. În același timp, ne ocupăm de producția noastră și minimizăm influența oricăror procese de fabricație asupra mediului, pentru a o face cât mai prietenoasă cu natura.