Helpline

Veřejná odpovědnost

Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny Atlas

Skupina ATLAS je nejen lídrem v oblasti výroby a podílu na trhu stavební chemie, ale také lídrem v oblasti vykazování své společenské odpovědnosti.

Zpráva o společenské odpovědnosti je součástí procesu tvorby strategie skupiny Atlas, její skutečné realizace a hodnocení výsledků. Zpráva poskytuje základní informace o skupině ATLAS a všech subjektech, které ji tvoří, uvádí hlavní aktivity společnosti Atlas související s úlohou výrobce stavebních materiálů a zaměstnavatele, ale také aktivity společnosti v oblasti sociální angažovanosti.

Sociální zpráva za období 2014–2015 byla vypracována v souladu s nejnovějšími pokyny pro podávání zpráv o udržitelném rozvoji, které vydala mezinárodní nezávislá organizace Global Reporting Initiative (GRI G4).

Vykazované ukazatele byly dodatečně zkontrolovány externím, nezávislým subjektem – společností Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. a jejich umístění ve Zprávě bylo dodatečně zkontrolováno GRI v rámci „Služby zveřejňování významnosti“.

Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny Atlas splňuje stávající a plánovaná nařízení EU, zejména směrnici o zveřejňování nefinančních údajů společností působících na trhu EU.

 

Stáhněte si

  • Sociální zpráva ATLAS Group 2016-17
  • Sociální zpráva ATLAS Group 2014-15
  • Sociální zpráva skupiny ATLAS za rok 2013
  • Sociální zpráva skupiny ATLAS za rok 2012

 

Udržitelný rozvoj

Lidská činnost vždy ovlivňovala životní prostředí různými prostředky a v různém rozsahu. Rozvoj vyžadoval využívání zdrojů, ale často se aktuální potřeby uspokojovaly neuváženým, životnímu prostředí škodlivým nebo dokonce dravým způsobem. Koncepce udržitelného rozvoje, uvedená v rozhodujících dokumentech OSN a EU, je pokusem o protiopatření vůči tomuto nepříznivému trendu. Trvale udrţitelný rozvoj spočívá ve snaze o zachování optimální rovnováhy mezi lidskými očekáváními, ekonomickými aspekty a environmentálními potřebami. Cílem tohoto chování je zajistit hospodářský růst, který uspokojí lidské požadavky, ale respektuje a chrání životní prostředí.

Společnost ATLAS se již mnoho let zabývá plněním pravidel trvale udržitelného rozvoje. Naším cílem je nabízet moderní stavební materiály, které lze použít při výstavbě teplých, pohodlných a bezpečných objektů. Snažíme se, aby naše výrobky splňovaly nejvyšší standardy kvality, byly vysoce odolné a široce dostupné pro všechny spotřebitele díky široké distribuci a konkurenceschopné ceně. Zároveň dbáme na výrobu a minimalizujeme vliv všech výrobních procesů na životní prostředí, aby byla co nejšetrnější k přírodě.