Helpline

Dekorativní efekty

ČERNÝ BETON ČERNÝ BETON
dekorativní vápenná omítka
  • moderní, surová vápenná omítk a pro interiéry
  • přírodní produkt
  • připravená k použití
Efekt SNĚHOVÝ PRACH Efekt SNĚHOVÝ PRACH
sada dekorativních výrobků
  • imituje jisk řivý sníh
  • moderní dek orativní produk
  • plochý dek orativní štětec je součástí balení
PERLEŤOVÝ RELIEF PERLEŤOVÝ RELIEF
tenkovrstvá hmota
  • perleťový efek t s optick ou prostorovou hloubk ou
  • struk turální barva
  • poloprůhledná