Helpline

Příprava stěny

ADHEZNÍ MŮSTEK ADHEZNÍ MŮSTEK
pro omítky a strukturální barvy
  • snadno aplik ovatelný štětcem nebo válečk em
  • zvyšuje přídržnost dalších vrstev
  • omezuje savost
  • obsahuje zrno
INITIUM COLOR INITIUM COLOR
podkladní barva
  • eliminuje rozdíly v struk tuře a barvě podk ladu
  • vyrovnává savost podk ladu
  • zvyšuje přídržnost dalších vrstev
PRIMER PRIMER
Základní nátěr pro omítky a barvy
  • vyrovnává savost podk ladu
  • zvýšuje přídržnost dalších vrstev