Helpline

zimní

ZIMNÁ SKLADBA

ZIMNÍ SKLADBA ATLAS – je souborem produktů určených pro použití v podzimních a zimních podmínkách, které dosud omezovaly provádění fasádních prací.

Nízká teplota a vysoká vlhkost výrazně prodlužují proces tuhnutí, což nepříznivě ovlivňuje čas a bezpečnost prací. Produkty použité v této skladbě – lepicí hmota STOPTER K-20 a přísada ESKIMO – zajišťují, že teplota 0 °C a vysoká vlhkost nezastaví tepelněizolační práce.

PRO POUŽITÍ PŘI TEPL. DOKONCE 0 °C

BEZPEČNÁ APLIKACE

ODOLNOST PROTI DLOUHODOBÝM DEŠTÍM

KOMPONENTY SKLADBY:

  • lepicí hmota na lepení polystyrenu: STOPTER K-20
  • izolační vrstva: EPS desky
  • lepicí hmota na stěrkování: STOPTER K-20
  • sklotextilní mřížka ATLAS 150
  • základní nátěr: SILKON ANX
  • SILIKONOVÁ OMÍTKA ATLAS + zimní přísada ESKIMO