Helpline

Sociālā atbildība

Grupas Atlas sociālās atbildības pārskats

Grupa ATLAS ir līderis ne tikai ražošanas un celtniecības ķīmijas tirgū, bet arī sociālās atbildības jomā.

Sociālās atbildības pārskats ir daļa no Grupas Atlas stratēģijas izveides, tās faktiskās īstenošanas un rezultātu novērtēšanas procesa. Pārskats satur pamatinformāciju par Grupu ATLAS un visām tajā iekļautajām vienībām, uzskaita Atlas galvenās darbības, kas saistītas ar būvmateriālu ražotāja un darba devēja lomu, kā arī uzņēmuma aktivitātes sociālās iesaistes jomā.

Sociālais pārskats par 2014 un 2015 gadu ir sagatavots saskaņā ar starptautiski atzītajām Global Reporting Initiative (GRI) ilgtspējīgas attīstības ziņojumu iesniegšanas vadlīnijām.

Pārskata rādītājus papildus pārbaudīja ārēja, neatkarīga struktūra (Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o.), bet to iekļaušanu pārskatā pārbaudīja GRI “Materiality Disclosure Service” ietvaros.

Grupas Atlas sociālās atbildības pārskats atbilst saistošajiem un plānotajiem ES noteikumiem, jo īpaši Direktīvai attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu, kas darbojas Eiropas Savienības tirgū, nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu.

 

Lejupielādēt

  • Grupas ATLAS sociālās atbildības pārskats 2016-17
  • Grupas ATLAS sociālās atbildības pārskats 2014-15
  • Grupas ATLAS sociālās atbildības pārskats 2013
  • Grupas ATLAS sociālās atbildības pārskats 2012

 

Ilgtspējīga attīstība

Cilvēka darbībai vienmēr ir ietekme uz apkārtējo vidi dažādos veidos un dažādos apmēros. Attīstībai nepieciešama resursu izmantošana, bet bieži esošās vajadzības tiek īstenotas nepārdomātā, videi kaitīgā un pat graujošā veidā. Svarīgākajos ANO un ES dokumentos minētā ilgtspējīgas attīstības koncepcija ir mēģinājums neitralizēt šo nelabvēlīgo tendenci. Ilgtspējīga attīstība balstās uz optimāla līdzsvara saglabāšanu starp to, ko vēlas sagaidīt cilvēki, ekonomiskajiem aspektiem un apkārtējās vides vajadzībām. Šādas rīcības mērķis ir ekonomiskās izaugsmes nodrošināšana cilvēka vajadzību apmierināšanai, vienlaicīgi cienot un aizsargājot arī dabīgo vidi.

ATLAS jau daudzus gadus ir apņēmies nodrošināt ilgtspējīgas attīstības īstenošanu. Mūsu mērķis ir piedāvāt siltu, komfortablu un drošu objektu celtniecībai piemērotus būvmateriālus. Tiecamies uz to, lai mūsu produkti atbilstu augstākajiem kvalitātes standartiem, būtu noturīgi un pieejami ikvienam klientam, pateicoties plašam izplatīšanas tīklam un konkurētspējīgai cenai. Vienlaicīgi rūpējamies par ražošanu, lai samazinātu ražošanas procesu ietekmi uz vidi un tā būtu pēc iespējas draudzīgāka dabai.