Helpline

Ekonomické aspekty

ATLAS odpowiedzialny pracodawca

Myšlienka trvalo udržateľného rozvoja sa realizuje na mnohých úrovniach – vlastne vo všetkých priemyselných odvetviach, pričom obzvlášť ťažká práca je v stavebníctve. Potreby stavebníctva využívajú približne 40 % celkovej spotreby energie, vrátane energie potrebnej na výstavbu objektu a jeho ďalšiu prevádzku. Približne 80 % tejto energie sa spotrebuje len na vykurovanie miestností.

V Poľsku sú finančné investície a výdavky na údržbu a prevádzku budov vyššie ako v iných európskych krajinách s podobným podnebím. Rozhodujúcou príčinou tejto situácie sú nadmerné straty tepla cez jednotlivé priečky budov. Preto ATLAS kladie dôraz na propagáciu a distribúciu technologických riešení umožňujúcich úsporu energie. V portfóliu spoločnosti možno nájsť komplexné zatepľovacie systémy vonkajších stien s použitím dosiek EPS, XPS a minerálnej vlny a izolácie stropov.

Spoločnosť ATLAS je najväčším výrobcom tepelnoizolačných systémov v Poľsku. S použitím všetkých tepelnoizolačných systémov ATLAS bolo len v Poľsku zateplených viac ako 130 miliónov štvorcových metrov vonkajších stien (odhadované údaje na základe predaja lepidiel pre EWI za posledných 26 rokov).

Ďalším aspektom záväzku spoločnosti ATLAS k napĺňaniu trvalo udržateľného rozvoja je vysoká kvalita a trvanlivosť predávaných stavebných materiálov. Náklady na údržbu a prevádzku budovy závisia najmä od potreby rekonštrukcie a opráv. Výrobky ATLAS, ktoré sa vyznačujú dlhodobou životnosťou, umožňujú znížiť tieto náklady a zároveň prispievajú k minimalizácii objemu stavebného odpadu.

Materiály vyrábané spoločnosťou ATLAS môžu byť zahrnuté do viackriteriálneho hodnotenia budov, ktoré sa vykonáva pomocou komerčných hodnotiacich systémov, vrátane BREEAM, LEED alebo DGNB. Hodnotenie a posudzovanie budov sa vykonáva s cieľom optimalizovať technické, prevádzkové a ekonomické riešenia zvolené pre objekt ako celok, pre jeho jednotlivé prvky, zariadenia a dokonca aj umiestnenie. Cieľom týchto opatrení je obmedziť energetickú náročnosť a dosiahnuť relatívne nízke prevádzkové náklady.