Infolinia

Aktualności

05/04/2019
/

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych tynków gipsowych o zwiększonej wodoodporności…

 

 

ATLAS sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pt.:

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych tynków gipsowych o zwiększonej wodoodporności, odporności ogniowej oraz właściwościach akustycznych do zastosowań specjalnych”. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”, Oś I „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014 – 2020,

 

Cel projektu.

Celem projektu jest przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
w wyniku których zostaną opracowane receptury dwóch innowacyjnych tynków gipsowych do zastosowań specjalnych:

  • tynku łączącego odporność ogniową z właściwościami akustycznymi w celu zapewnienia biernej ochrony przeciwpożarowej oraz poprawy komfortu akustycznego, oraz
  • tynku o zwiększonej wodoodporności i parametrach wytrzymałościowych do stosowania
    w pomieszczeniach o wilgotności względnej > 70%.

 

Planowane efekty projektu.

W wyniku realizacji projektu na rynek zostaną wdrożone dwa produkty w kategorii lekkich tynków gipsowych:

  • Wewnętrzny lekki tynk gipsowy do zastosowania do biernej ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych oraz poprawy komfortu akustycznego – produkt nowy.
  • Wewnętrzny lekki tynk gipsowy aplikowany mechanicznie o zwiększonej wodoodporności przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej większej niż 70% – produkt nowy/znacząco ulepszony.

 

Okres realizacji projektu

Projekt podzielony jest na dwa zadania badawcze, realizowane w czterech etapach, w okresie od
1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

 

Wartość projektu.

Całkowity koszty realizacji projektu wynosi 1 842 171,28 PLN.

 

Wkład Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 691 721,28 PLN

 

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 31 marca 2020 roku

Usługa dotycząca przeprowadzenie badań i oceny skuteczności ognioochronnej tynku gipsowego przeznaczonego do biernej ochrony przeciwpożarowej zgodnie z charakterystyką wyrobu, typu i zakresu stosowania określonego w treści zamówienia oraz zgodnie wytycznymi zawartymi w Europejskim Dokumencie Oceny (EAD) nr 350140-00-1106 pt. „Fire protective products – Renderings and kits intended for fire resisting application”.

 

Treść zapytania ofertowego nr 1

Załącznik nr 1 – specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 – oświadczenia dotyczące oferenta

 

ZETA HYDRO

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY

O ZWIĘKSZONEJ WODOODPORNOŚCI

ALFA FIRE

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY

OGNIOCHRONNY

ZETA HYDRO to nowoczesna fabrycznie przygotowana zaprawa na bazie gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków chemicznych. Wysoka zawartość spoiwa oraz odpowiednio dobrany skład surowcowy sprawiają, że gotowa wyprawa tynkarska ma bardzo korzystne parametry użytkowe – zwiększoną wodoodporność oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną.

ALFA FIRE to produkt przeznaczony do pasywnej ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych oraz przegród wewnątrz budynku. Stanowi fabrycznie przygotowaną zaprawą na bazie gipsu i lekkich wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się łatwą aplikacja mechaniczną za pomocą agregatów tynkarskich tworząc na powierzchni strukturę nakrapianą.

Dolina Nidy Zeta Hydro Dolina Nidy Alfa Fire

Strona produktu:

https://www.dolina-nidy.com.pl/produkt/zeta-hydro-tynk-gipsowy-maszynowy-o-zwiekszonej-wodoodpornosci/

Strona produktu:

https://www.dolina-nidy.com.pl/produkt/alfa-fire-tynk-gipsowy-maszynowy-ognioochronny/