Infolinia

Aktualności

16/02/2023
/

Firma ATLAS sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładów produkcyjnych Atlas sp. z o.o.” współfinansowanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Metryka projektu:

Nazwa funduszu

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa zadania

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Dofinansowanie

80 000,00 zł

Całkowita wartość zadania

155 093,16 zł

Numer umowy o dofinansowanie

2023-W1-0940

Cel projektu:

Celem projektu jest budowa systemów zabezpieczeń i ochrony pracowników przy wykonywaniu prac niebezpiecznych i innych w trakcie, których może wystąpić zagrożenie zdrowia i życia. Projekt dotyczy czterech lokalizacji produkcyjnych Spółki, zakładów w Piotrkowie Trybunalskim, Zgierzu, Dąbrowie Górniczej oraz Bydgoszczy. Łączna ilość osób objętych projektem wynosi 101 osób.