Infolinia

Aktualności

18/05/2023
/

Opracowanie podkładu podłogowego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz obniżonym śladzie węglowym

Firma ATLAS sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt.:

„Opracowanie podkładu podłogowego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz obniżonym śladzie węglowym”. 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

 

Metryka projektu:

 

Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa

1. Innowacje i nauka

Działanie

1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Numer projektu

RPLD.01.02.00-26-0003/22

 

Cel projektu.

Celem projektu jest opracowane i wdrożenie do oferty handlowej dwóch innowacyjnych produktów w postaci lekkiego oraz standardowego podkładu podłogowego na bazie cementów niskoemisyjnych CEM II i/lub CEM III, jako rozwiązania zgodnego z podstawowymi założeniami Europejskiego Zielonego Ładu dla Unii Europejskiej (UE) i jej obywateli, a także stanowiącego odpowiedź na wdrożenie przez europejską branżę cementową rozwiązań prowadzących do dekarbonizacji sektora cementowego w 2030 o 55% w stosunku do 1990 r. (Pakiet FIT for 55).

 

Planowane efekty projektu.

W wyniku realizacji projektu zostaną opracowane i wdrożone dwie innowacje produktowe – nowe podkłady podłogowe do stosowania wewnątrz pomieszczeń (wg EN 13813:2002):
(1) lekki cementowy podkład podłogowy oraz
(2) standardowy podkład cementowy.

 

Wartość projektu.

Całkowity koszty realizacji projektu wynosi 814 196,74 PLN.

 

Wkład Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 380 237,75 PLN.