Helpline
ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA

ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA

tenkovrstvová silikónová omietka

ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA

Najdôležitejšie funkcie

 • vodoodpudivá, samočistiaca
 • vysoko paropriepustná
 • vysoko odolná voči UV žiareniu, prevádzkovému a tepelnému zaťaženiu
 • nenáchylná k rastu rias
 • bohatá koloristika, vrátane extrémne tmavých farieb
 • vysoko pružná, vystužená vláknami
 • možnosť použitia tmavých farieb na veľkých plochách fasády
 • spolu s lepidlom ATLAS STOPTER K-100 tvorí systém s odolnosťou voči nárazu 140 J a najvyššou odolnosťou voči krupobitiu 30 m/s.

Popis produktu

ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA novej generácie je zmesou silikónových a siloxanových živíc, dolomitového kameniva, kremennej múčky a špeciálnych modifikačných prísad, hydrofobizátorov a starostlivo vybraných pigmentov. Je vystužená celulózovými vláknami.

ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA sa odporúča na omietanie stavebných priečok, kde je požadovaná veľmi vysoká odolnosť proti:
• mechanikému poškodeniu - napr. blízkosť detských ihrísk, pešie a prejazdové brány, parkovacie zóny a pod.,
• znečisteniu - prevádzkové faktory, silná prašnosť, priemyselné znečistenie a pod.

ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA slúži na vykonávanie dekoratívnych a ochranných tenkovrstvových omietok v exteriéroch jestvujúcich budov, novostavieb a tiež v interiéroch:
• v kompaktných systémoch tepelnej izolácie vonkajších stien budov (ETICS) s použitím polystyrénových dosiek (EPS) a minerálnej vlny (MW),
• na rovných, riadne pripravených minerálnych podkladoch (napr.: betón, tradičné cementové a vápennocementové omietky).

BALENIE:
Plastové nádoby 25 kg

Základné vlastnosti

 • Vysoká životnosť omietky – použitím kombinácie silikónových a siloxanových disperzií, špeciálnych prísad a modifikátorov:
 • - bola zvýšená trvanlivosť omietky, odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu,
  - bola zvýšená odolnosť voči rastu mikroorganizmov,
  - bol zaistený dlhodobý estetický vzhľad fasády.
 • Vysoká pružnosť - schopnosť preklenúť tepelné napätie, krupobitie a nárazy vďaka vysokému obsahu jednoúčelových polymérnych živíc a celulózových vlákien.
 • Fotokatalytický efekt - zaisťuje aktívny samočistiaci efekt fasády a zvýšenú ochranu voči rastu mikroorganizmov na povrchu fasády.
 • Nie je náchylná k rastu rias - vďaka vysokému stupňu hydrofobizácie, štrukturálnej tesnosti omietky a veľmi vysokému obsahu zapuzdrených náterových aktívnych látok (to platí najmä pre objekty umiestnené v blízkosti stromov, zelených miest a vodných nádrží, na zatienených miestach v centrách miest, kde je vysoká koncentrácia škodlivín).
 • Silná vodoodpudivosť povrchu, samočistiaca schopnosť - vysoký obsah silikónových a siloxanových živíc umožňuje dlhotrvajúci hydrofóbny efekt, ktorý zaisťuje, že častice prachu a nečistôt nedržia na povrchu omietky a je možné ich spláchnuť pri zrážkach.
 • Vysoká odolnosť voči tvorbe mikrotrhlín - vďaka špeciálne vybraným jemným plnivám a dodatočnému štrukturálnemu vystuženiu s použitím mikrovlákien.
 • Veľmi nízka povrchová nasiakavosť – vysoko odolná voči UV žiareniu vodoodpudivá vrstva, tesné zrno a jemné plnivá účinne znižujú štrukturálnu nasiakavosť omietky čím obmedzujú riziko prenikania nečistôt, rast mikroorganizmov a vznik špiny.
 • Široká farebná škála, vrátane tmavých a intenzívnych farebných odtieňov – v porovnaní s tradičnými tenkovrstvovými omietkami je možné ATLAS SILIKÓNOVÚ OMIETKU použiť v rozšírenej palete farieb:
 • - so svetelnou odrazivosťou HBW > 15 % - v systémoch s výstužnou vrstvou z gélovej univerzálnej lepiacej hmoty ATLAS HOTER U2 alebo ATLAS HOTER U2 BIELY,
  - so svetelnou odrazivosťou HBW > 6 % - v systémoch s výstužnou vrstvou z disperznej lepiacej hmoty ATLAS STOPTER K-100.
 • Vysoká farebná trvanlivosť potvrdená Xenotestami – vďaka použitiu hybridných zmesí anorganických a organických pigmentov so zvýšenou odolnosťou voči vonkajším faktorom a špeciálnym reflexným prísadam.
 • Strojová aplikácia – pomocou odporúčaných omietacích strojov (len N-15).
 • Výnimočná starostlivosť o životné prostredie vo fáze výroby ATLAS SILIKÓNOVEJ OMIETKY zohľadňujúca požiadavky udržateľného rozvoja, je potvrdená Environmentálnym vyhlásením typu III.

Základné parametre

 • 480 farebných odtieňov kompatibilných s koloristikou Omietok a farieb SAH
 • Zrnitosť max:
 • - do 1,5 mm N-15
  - do 2,0 mm N-20

  SPOTREBA:
  Presnú spotrebu možno zistiť na základe skúšky vykonanej na omietanom povrchu. Priemerná spotreba:
 • < 2,5 kg na 1 m2 pre omietku N-15,
 • < 3,0 kg na 1 m2 pre omietku N-20.
 • Priemerná spotreba omietky pri mechanickom nanášaní bude nižšia ako spotreba pri ručnom nanášaní. Vyplýva to okrem iného z odlišnej štruktúry získanej omietky (nižšie zhutnenie kameniva).
Hore
ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA
ATLAS SILIKÓNOVÁ OMIETKA
tenkovrstvová silikónová omietka

Aktuálna dokumentácia